Inkaernes
[ img - inca-sol.png ]sprog Quechua
Casa
de
Dina
[ img - tumi2.gif ]Hotel i Lima
Faraos både
[ img - egypt-image.png ]Samme styring ?
#8 - Sjete Udgave:
[ img - raftlogo.gif ]
LANGUAGE
[ img - incaruna.gif ]
INCA
RUNA

Inkaernes balsa-tømmerflåde

Beretningen om de firkantede flåder


Når ting går galt, hvad er så årsagen ?

- og hvad kan vi lære af det ?


to flåder mere tabte på havet
Historien kort.
Det er ikke hver dag vi hører om en firkantet tømmerflåde der sejles med sejl, men nordmændene designede og byggede to - og de betalte en høj pris for den erfaring.

De kom strygende ned til vores kyst, byggede to nye modeller af Kon-tiki flåder, sejlede ud på det store ocean uden forudgående test af deres nye design, og de opdagede på deres vej, at de ikke med nogen kombination af sejl og Guaras var i stand til at krydse imod vinden.
Ikkedestomindre, så fortsatte de deres sejlads og drev afsted med pasaten, som bragte dem på afveje. Efter at have drevet rundt i nogle måneder på det sydlige Stillehav, så anså de sig uden muligheder for at sejle tilbage til SydAmerika, og de besluttede derfor at forlade deres flåder på åbent hav og ringe efter opsamling - og med dette så opgav de enhver mulighed for at få dækket deres omkostninger and genvinde deres investering.

- 12 ud af de 20 tømmerflåder der sejlede ud på Stillehavet, nåede aldrig frem til hvor de skulle -
Hvorfor fortælle en så trist historie?
Der er ingen der tror at dette var nogen god oplevelse for besætningen - omend uforglemmelig. At drive langt uden for den planlagte rute, dreje imod syd for at fange de vestlige vinde på fyrreogtyve graders bredde, hvor de vilde og kolde blæste ødelagde deres flåder og vaskede igennem både besætning og udstyr. Sådanne måneder på havet er ikke sjove, men vi må indrømme, at hård og dårlig erfaring også tæller som erfaring, som kunne blive nyttig næste gang, hvor de - eller nogen anden - kunne ønske at prøve igen.
Det er en trist beretning, men vi er nødt til at fortælle historien for at udtrække lektionen til fælles brug.

Regelen for Guara-styrede flåder:
Hvis en Guara-flåde ikke kan krydse imod vinden, så er det IKKE et skrog/Guara-problem
- problemet er enten sejlet eller manglende sømandskab -

Hvad var det der gik galt for nordmændene ?
De havde ændret på den klassiske Inkaflåde facon - på selve skibsskroget, men de havde omhyggeligt testet deres teorier via tank-forsøg.
De havde monteret monteret et typist norsk mono-mastet råsejl, og den rigning er det mest norske rigning, som der er muligt at forestille sig. De har brugt den rigning i de sidste 1000 år - og de behersker den til fuldkommenhed.
Det skulle heller ikke kunne være deres besætninger.
Flåderne havde alle erfarne kaptajner og omkring halvdelen af deres besætning var fuld befarne sejlere, der havde sejlet med råsejl - den anden halvdel dog mindre.
De kom med erfaringen fra et succesfyldt tømmerflåde-togt - Tangaroa2 - som 10 år tidligere havde drevet vest på over Stillehavet; så de kendte oceanet - og de kendte brugen af Guaras.
De vidste fra de spanske krønnikeskrivere, at de valgte måneder var de værste for sejlads til Påskeøen. Umuligt på Inkaernes tid.
De vidste også, at det pågældende år var forventet at blive et dårligt 'El Niño' år, som påvirker det globale klima med atypisk og uforudsigeligt vejr
- og de følte sig selv stærke og velforberedte for disse betingelser på havet - og det var de virkelig!

Deres fejl var IKKE at lave et forkert design - det kunne de have bragt i orden
Deres dårlige resultat skyldes grundlæggende en overilet letsindighed
- og det uansvarlige var, at de sejlede ud uden forudgående test af deres nye fartøj -


Forundersøgelse før valg af firkantet skrogform

Den først mistænkte for deres dårlige sejlresultat er den nye form på deres flåder.
Vidnesbyrdene fra de tidlige opdagelsesrejsende har alle fortalt os, at sydamerikanske flåder uden synlig besvær kunne krydse imod vinden styret af deres Guarasystem.
Den almindelig facon blev beskrevet som en lang stamme i midten og nogle mindre lagt på siderne - som formen på en udstrakt hånd.

Det ændrede nordmændene på. Flådesejlerne ønskede at bygge "en hurtigt sejlende flåde".

Udskrift fra www.kontiki2.com 03-09-2015:
"Bygning og test af flådemodeller - Hvordan kan man bedst bygge en balsaflåde? Spids forende? spidse stammer? Gør det nogen forskel?
Besætningsmedlem Ola Borgfjord har bygget flere modeller sammen med sin far, Einar Borgfjord.
Resultaterne antydede, at en kurvet front og en tilspidsede stammer bag vil være et godt valg til flåderne."

[ img - tank_test-rafts-sept.2015.jpg ]
Tank-test på Norges Tekniske Universitet (NTH)
rent træk lige fremad og ingen siderettede kræfter

Gruppen gennemførte derfor sammenlignende hydrauliske tests i en vandtank, hvor de målte vandmodstanden i forhold til sejlhastighed for forskellige flådemodeller. Efterfølgende blev begge flåder ændrede og bygget i henhold til det videnskabelige resultat, som tanktestene havde angivet. De amputerede boven af den klassiske balsa tømmerflåde og byggede et sæt tvillingeflåder med lige afskåret bov til deres togt : 'stumpnæsede og med hældning'. De kunne måske opnå den dobbelte hastighed med denne nye skrogform, forventede de.

Sådanne tankforsøg er formentlig helt fine til motordrevn sejlads, men vi ved ikke, om de udførte nogen test af deres modeller af ting som 'inflydelse af vind på tværs', 'retningsmæssig stabilitet' etc.

Tanktesten
Som vi nu bag efter vurderer sagen, så viste den gennemførte tank-test, at en rectangulær skrogform kunne blive skubbet eller trukket ret let fremad i stille og roligt vand - som de meddelte os - men endnu flere tank-tests, som for eksempel at sejle langs diagonalen og med et hjørne som stævn, ville formentlig have vist næsten samme lave vandmodstand.
En fuldstændig undersøgelse af sejlretninger hele vejen rundt kunne have vist noget lignende det skitserede oval vektorfeldt, hvor diameterne har næsten samme længde/breddeforhold = 3:1.

Vi ved ikke, men vi er næsten sikre på, at prøveudstyret på tanken ikke registrerede noget som helst om noget tvist forårsaget af en ensidig bovbølge, som viste sig så fatal for flåderne. De registrerede formodentlig kun træk på deres rullende prøvebro, fordi det var det der blev spurgt om, og det er godt nok for enhvert motordrevent skib, som vi jo bygger i dag.
Testresultatet betyder, at for at opnå denne LAVE FREMADRETTEDE MODSTAND - fuldstændig uafhængig af enhver form for afdrift - så skal midterlinien af fartøjet pege lige fremad langs kursen igennem vandet. Ingen sidelæns (diagonal) sejlads - om vi må være fri.

[ img - vector_field.gif ]
Teoretisk vektorfeldt der viser størelsen af vandmodstanden hele vejen rundt om en rectangular skrogform

Et vinddrevent sejlskib er karakteriseret ved sin LILLE forlæns vandmodstand
+ i kombination men den STOR sidelæns ditto.

[img - Prow-Kontiki2.jpg ]
Boven af en kontiki2 flåde på søsætningsdagen

Tankprøven viser at flåden med den valgte bov vil have en LILLE forlæns modstand, hvis den er sejlet lige fremad igennem vandet - uden sidelæns bevægelse; og det at få en Guarastyret flåde til at gøre det, skulle ikke være noget større problem, som forklaret tidligere.

[ img - Compass_Rose.png ]
Den almindelige regel for Guaraflåder:
Du kan styre kursen for din Guara-flåde hele kompasset rundt - med dine Guaras alene
fordi vindcentrets CE (sejlcentret) vil blæse ned i læ af vandmodstandens CLR

- og hvis sejlet er indstillet til den retning, så vil du sejle -

Som fortalt, så byggede og sejlede de direkte afsted uden test eller afprøvning af deres nye konstruktion, og en måned inde i deres sejlads, så modtog vi meddelesen

Citat: "Vi kan ikke sejle tættere til vinden en 100 grader til vinden, 90 grader er ikke muligt, uanset hvordan vi indstiller Guaras og sejl"

Vi har endnu ikke modtaget nogen afsluttende rapport fra ekspeditionen, men 100 grader til vinden er på ingen måde imod vinden.

RaftOnOcean+.jpg
Foto af Kontiki2-flåden Tupac Yupanki syd vest for Påskeøen - taget 25.Febr.2016 med en legetøjsdrone
De første observationer
Den flåde der vises på fotoet sejler med ekstrem sidelæns bevægelse. Hun har en rektangulær facon med et L/B-forhold på omkring 3:1 og en lige afskåret bov - hun synes at bruge sit styrbords - læ - hjørne som stævn. Positionen af det norske flag indikerer en tilsyneladende vind direkte ind på bagbords side = vind på tværs. Den løftede forende af bagbords stamme sammen med den neddykkede styrbords indikerer en god vind. Kølvandet der trækkes fra styrbords bov og også efter flåden indikerer en afdrift - en afvigelse fra den styrede kurs (langskibs-centerline) på omkring 20 grader - og det er meget.
Råen er braset 60° til centerlinen = 80° til sejlede kurs. Sejlet synes sat rimeligt - men ikke godt - selv ikke hvis flåden sejlede langskibs med vinden på tværs.
I dette tilfælde sejler flåden IKKE lige frem ad nogen CENTERLINIE, hun sejler langs en diagonal
Dette foto gav os impuls til at undersøge de generelle teorier omkring flådesejlads, skrogformer og sejl, som er beskrevet på de tidligere web-sider

Vi har ikke megen erfaring med lige afskårne stævne, men det synes som om at sådanne fartøjer ikke har nogen klar sejlretning, fordi hele området mellem de to diagonaler vil give næsten samme lave vandmodstand, og det ser ydermere ud som om at disse norske flåder har valgt at sejle langs en diagonal der går igennem foreste læ hjørne. Fotografiet viser, at hun sejler omkring 110 grader til vinden, selv om 100˚ i henhold til deres meddelelse skulle være muligt.
Det kunne se ud som om at nordmændene har skabt et fladbundet fartøj med dobbeltstævn. Som vektordiagrammet antyder, så tilbyder sejlads i enhver retning mellem centerline og en diagonal - eller rettere: mellem de to diagonaler - ikke megen forskel til at stabilisere noget som helst. Bistabil kunne vi kalde fartøjet, fordi vinden vil afgøre til hvilken side flåden skal læne sig til.

Som sagt, meddelelsen fra Kontiki2s Rapa Nui-flåde sammen med det senere luftfoto gav os impulsen til at lave denne undersøgelse og samtidig huske reglen for Guara-styrede flåder.

Vi gentager Guara-reglen:
Hvis en Guara-flåde ikke kan krydse imod vinden, så er det IKKE et skrog/Guaraproblem
- problemet skal findes enten ved sejlet eller hos mandskabet

Skroget - og den drilagtige afskårne bov

Lige afskårne flåder er ikke ukendte i vores samling af gamle tegninger, selv om de verbale beskrivelser siger: formet som en hånd, med den største stamme i midten.
[ img - Ulloa-raft-1736.jpg ]
Juan & Ulloa - 1793
[ img - sq.raft-unknown-origin.jpg ]
ukendt oprindelse
[ img - Radeau-Guyaquil-1810.jpg ]
Alexander von Humbolt - 1810

Bovens naturlige egenskaber:
Ref: undersøgelser omkring bove

En væsentlig forskel mellem en tilspidset og en lige afskåret bov er, at den sidstnævnte har brug for nogle flere Guaras sat ned agter, for at kompensere for den ensidigt afbøjede bovbølge - eller alternativt at sætte masten længere fremme (som en Humber Keel)

I alle fald:
- med vinden på tværs skal skipper stadig regne med en vis afdrift

den tilspidsede flåde vil sejle afsted styrende lige frem langs midterlinien
+ med nogle få graders afdrift
[ img - raft+fish1.png ]
den tilspidsede stævn vil dele indstrømmende vand til begge sider
den lige afskårne flåde vil sejle langs en diagonal
+ men tilføjet de samme få graders afdrift
[ img - raft+fish1.png ]
det eensidige bovstrømning vil ende med at gå i ballance med vandstrømmen mod siden
Med et par skitser af bovene på to sammenlignelige flåder, så prøver vi at forklare, at en flåde med spidset bov øjeblikkelig vil søge at korrigere en afvigelse fra den styrede kurs ved at ved at tilføje mere vandtryk på den bovside, der modtager mere vand
- hvorimod en lige afskåret flåde først vil finde sin ballance, når afvigelsen har passeret diagonalen, så presset fra det strømmende vand imod læ side er i ballance med presset på den afskårne bov .

De tre modforholdsregler for Kontiki2

[ img - pointing2.png ] [ img - pointing3.png ] [ img - pointing1.png ]

Guara-reglen:
Enhver Guara-flåde kan du styre i hvad retning du vil
og hvis dit sejl er sat til denne retning - så vil du sejle

Notater omkring modforholdsregler

Vi kan fuldstændig se bort fra problemet fra "den lige afskæring", fordi den "flipflop-virkning" - der sker når bovbølgen skifter side - den vil ske inden for ganske få grader , og kun opstå når der sejles med vinden.

1): De kunne have elimineret deres skæve diagonale styring ved at flytte deres Guaras bagud.
En Guara-styrer flåde kan du styre i hvad retning du kunne ønske, og derfor også langs en centerlinie som forklaret på web-side#5
Styringen af en Guara-flåde afhænger alene af dens greb i vandet (CLR) sammen med vindens pres på sejlet (CE). Styrmanden skulle derfor sætte flere Guaras ned agter for dermed at flytte centret CLR bagud. Og det betyder også at løfte de foreste Guaras op.
Som grund til besværlighederne, så antyder vores undersøgelse på en overfyldt Guara-styring.
Med alt for mange Guaras sat ned for at fungere som finnekøl, så kan man ikke flytte CLR bagud, som man skal for at korrigere den diagonale sejling til en centerliniesejlads.

2): De kunne også have valgt at sejle videre - hvad de egentlig også gjorde.
Hvis de ikke kunne finde ud af at justere deres kurs, så kunne skipper i stedet acceptere flådens tilstand og valgt at sejle videre langs diagonalen. Som regler siger: "Hvis sejlet er indstillet til den kurs, så vil han sejle".
Sejladsen afhænger altså kun af hans rigning og sejl, og i dette diagonale tilfælde, så må han justere hele rigningen i forhold til diagonalen og ikke til centerlinien: Dreje råen mere, flytte fastgørelsen af både hals og skøde - og dette synes at være den principale undladelse for begge Kontiki2 flåder, som det er bekræftet senere af vores skrivebordsøvelse.

3): De kunne have elimineret begge problemer ved at spidse boven til.
Tage en sav og skære træstammerne i en spids form eller montere en "sneplov" som Thor Heyerdahl gjorde, som kunne dele det indstrømmende bovvand i to lige store strømme.

Glem ikke at deres tank-tests var baseret på en lige fremadrettet-sejlads, for at kunne opnå den forventede 'LILLE forlæns vandmodstand' - derfor kunne tanktesten retfærdiggøre valget af den første af de nævnte løsninger.


Råsejl på firkantede flåder

- og hvis sejlet er indstillet til den retning, så vil du sejle - - - siger reglen for Guara-flåder

Råsejlet.
Et enkelt råsejl har ikke mange muligheder for at flytte rundt på vindcentret. Med vindpres på eller blæst omkring sejlet så er CE-centret princippet i centrum af sejldugen, og sejldugen overfører vindkræften til båden via 3 faste punkter: halsen, skødet og rakken. Rakken gør at vi kan svinge sejlet rundt om masten, og vindcentret vil derfor altid stå et eller andet sted på en halvcirkel. Og med den viden så må resten af bådens styring klares med vores Guaras. For at skubbe eller trække båden afsted, så må indstilling af sejlet svare til bådens retning - og det er skippers sag at gøre det.

Regel for at gå tættere til vinden
En flådeskipper har to muligheder:
1): flytte CLR fremad (Guaras)
- - - eller - - -
2): flytte CE (sejlcentret) bagud
- eller begge -
halvcirklen for CE = vindens center
for et enkelt råsejl
[ img - sq-raft.png ]

En lille matematisk øvelse.
En råsejlsrigget båd har en ret stor 'ikke sejlbar vinkel', men vi ved at et normalt råsejlsrigget fartøj mindst vil være i stand til at sejle 80 grader til vinden. I dette norske tilfælde så er diagonalen 20 grader til midterlinien af skroget, så hvis vi subtraherer eller tilføjer 20 grader til de 80 grader, så får vi henholdsvis 60 grader og 100 grader. 60 grader er svært for en råsejler at opnå, men 100 grader var hvad vi fik - og det er hvad vi kan læse ud fra fotoet.

100˚ til vinden er i kontrast til hvad de gamle krønnikeskrivere fortalte os: Inka-flåderne kunne sejle ud og komme tilbage til samme sted på kysten; men vi ved ikke om nogen af de post-Heyerdahl kopi-flåder var i stand til at gøre det.

Og her er hvor nordmændenes sejl-justering gik galt 2015
den SANDE kurs er den styrede kurs tilføjet afdriften

kølvandet eller en log-line angiver den SANDE kurs

[ img - sail+sea+wind2.gif ]
TILSYNELADENDE vind er den geografiske vind sammen med bådens fart

flaget eller en vindfløj i toppen af masten angiver den TILSYNELADENDE vind

HOVEDREGLEN for et råsejl er, at det (råen) skal dele vinklen mellem tilsyneladende vind og sande kurs.
Selv om en flåde sejler diagonalt, så skal råen stadig dele den samme vinkel mellem tilsyneladende vind som indikeret af vindfløjen i mastetoppen - og så den sejlede krus, som angivet af fartøjets kølvand.

FEJL 2 - De forstod ikke, at det var en sejlads langs en diagonal, de foretog, og derfor justerede de ikke deres sejl.

Det fortsatte studie af luftfotoet.

Fotoet viser at råen er braset 60˚ til midterlinien = 80˚ til den sejlede kurs - sejlet synes justeret fair for en vind på tværs og for en sejlads langs fartøjets centerlinie.
I dette tilfælde så sejler flåden IKKE langs nogen centerlinie, hun sejler langs en diagonal - og konsekvensen af det er, at sejlet skal justeres for diagonalen.

Vindens center CE er for alle praktiske formål råsejlets center i sejlposition, og der er ikke medregnet nogen vigtigere bidrag fra vinden, der fejer over sejlets buede side mere end hvad der kompenseres af vinden på hytten. Sejlets center er bogstavet "R" i 'Heye-r-dahl'. Det center er placeret over flådens styrbords ræling, og er mærket på fotoet med en rød 4-stjerne - og det kan kun flyttes ved at svinge det i en cirkel rundt om masten.
Den sejlede kurs er langs diagonalen, og derfor må det hydrauliske modstandscenter være at finde et eller andet sted på den blå diagonal.
Flaget viser en vind direkte ind på siden, og derfor må det aktuelle hydrauliske center være at finde direkte op imod vinden fra vindcentret - og må derfor være der, hvor markeret med en blå 5-stjerne.
Masten er rejst på tværbjælke #5, som indikeret ved krydsende sorte linier - og omdrejningspunktet for vindcentret, må være midt imellem dette sorte kryds som indikerer mastefoden og råens rakke. Rakken er omdrejningspunktet når råen svinges rundt.
Ikke destomindre synes sejlet temmelig poset, og det er usikkert, hvor højt til vinden denne facon vil tillade. Mit gæt er omkring 80 grader og ikke meget mere.

Første forsøg på ændring - flytte CLR fremad - negativt.
Vi sejler aktuelt 110 grader til vinden, og for at ændre retningen til 80˚ så ska vi spidse 30˚ op mod vinden.
Det kan man let gøre. For at rette retningen s skal vi kun flytte det hydrauliske center (CLR) mere fremad, ved at sætte flere Guaras ned i boven - eller løfte nogle op i afterstævnen, og som følge af det vil vinden blæse det gamle sejlcenter ned i læ af dette nye CLR
"og hvis dit sejl er sat til denne retning - så vil du sejle", siger reglen - men vi sejler ikke - vi er kommet uden for sejlets virkeområde!
Vi vil ikke sejle fremad, i det mindste!
I dette tilfælde vil sejlet miste vinden på bagsiden som fylder sejldugen og blæser den oprundede profil op. Vi vil få bagvind, sejlet vil kollapse og vindcentret vil flytte sig på en sådan måde, at vi formentlig vil dreje boven direkte op imod vinden.

Skitser brugte til skrivebordsøvelsen: justere sejl og rigning alene

(En leg med justering af sejlet alene, og beholde Guaras hvor de er.
Med alle forbehold på grund af synsvinklen og det skæve perspektiv).

situationen FØR
[ img - Raft-not-turned.png ]
resultat EFTER
[ img - raft-turned.png ]
Eneste skridt er på tegningen at brase sejlet med dets vindcenter 40˚ mere rundt om masten (og også flytte hals med klampe for fastgørelse)
- og så lade nordenvinden blæse vindcentret ned i læ af det gamle vandcenter CLR
- og flåden vil stadig sejle langs diagonalen - men tættere til vinden

START:
[ img - 0-step.png ] Råen 60° til centerlinen = 80° til den sejlede diagonale kurs

CE er sejlets center

Vind på tværs 90° til centerlinen = 110° til diagonalen

1.SKRIDT - FINDE CLR:
[ img - 1-step.png ] Fra CE = sejlcentret, så søger vi CLR i retning op imod vinden, i krydset med den sejlede diagonale kurs

Obs. Masten er forudsat i krydset mellem centerlinien og diagonalen

2-SKRIDT - FLYTTE CE:
[ img - 2-step.png ]

Brase råen 40° mere
nu 20° til centerlinien = 40° til diagonalen
(også flytte hals og skøde)

RESULT:
CE flyttet agter ud

3.SKRIDT[ img - 3-step.png ]Lad vinden blæse det nye CE ned i læ af det gamle CLR

RESULTAT:
flåden krydser nu 40° højere = 70° til vinden
- og sejler stadig diagonalt

Hvis det poseformede sejl kan tage disse 70° til vinden, så til lykke.
Et sekundært resultat:
Råen (olivenfarvet) synes nu at dele vinklen mellem 'tilsyneladende vind' og 'sejlet kurs' mere korrekt - og vil give mere fremfrift.
- men prisen er, at besætningen er nødt til at flytte eller ændre på forstaget.

Andet forsøg - flytte CE bagud - bedre. (skrivebordsøvelsen)
På den anden side, hvis vi i stedet for at arbejde med Guaras så braser råen 40˚ nærmere til centerlinien, hvad der betyder at flytte hals og skøde til nye positioner, så vil vindcentret svinge rundt om masten til en position mere agter (på fotoet er sejlets omdrejningspunkt et punkt mellem mastefoden og rakken).
Efterfølgende så vil vinden blæse dette nye vindcenter ned i læ af det gamle hydrauliske center, som vi ikke har rørt, og som resultat er flådens retning korrigeret omkring 40° - som vi ønskede.
Med dette vil flåden sejle videre langs diagonalen , men denne gang forhåbentlig 70˚ til vinden, hvilket er meget bedre og i det mindste imod vinden.
40˚ spidsen op kunne skabe en konflikt mellem sejldugen og forstaget. Hvis det er tilfældet, så må vi enten acceptere en deformation af det aerodynamiske profil og en reduktion af dets træk - eller vi må ændre noget ved forstaget. Som jeg husker flåden Tupac Amaru, så havde hun to forstag, så der kunne altså gøres et eller andet - også ude på havet.

Prøv endnu hårdere og bedre .
Hvis det aktuelle sejl med dets temmelige bløde kantprofil synes at kunne yde endnu mere, så prøv det. Måske med endnu 10 graders skærpning = 60 grader til vinden. Dette er ret ambiøst for en råsejler, men afhænger mest af formen på sejlet. Sejlet har uheldigvis fået krympet dets ligtov og har derfor mistet dets skarpt skærende forkant, men at rette dette er en større operation = flere dage med nål og garn. Men OK - sejlet var købt i Polen til "en god pris". Ikkedestomindre, også det gamle sejl fra Tangaroa2 - 2006 var om bord som reserve, og det kunne have været afprøvet, også selv om nogle gamle fotos viser en ikke meget bedre facon.     [ img - tangaroa2_sea.jpg ]       [ img - tangaroa2.jpg ]

Bagdelen
En skæv sejlads langs en diagonal er OK, for at bøde på et fejlagtigt skrogdesign, men det gør det dog mere kompliceret, når du skal vende - når du går over stag og skal skifte hals for at sejle langs den anden diagonal. Men heller ikke dette er vigtigt, da det er en manøvre som du ikke kommer til at gøre så ofte på åbent hav. Det vigtige er at være i stand til at krydse imod vinden.

selv med bug-linen sat, så er ligtovet krympet og har rynket forliget
- ydermere har forstaget deformeret oprundingen, hvilket gør det vanskeligt at opnå et lift fra vinden, der stryger hen over øvre del af sejlet.
[ img - shrinken-boltrope.jpg ] [ img - deformed-camber.png ]
[ img - havhingst3.jpg ]
et eksempel på et velskabt sejl:
- ingen deformation af sejldugen eller liget
- buglinen er strammet
- forliget er skarpt
- en ret flad oprunding

Result: 58˚ til vinden

Konclusionen på sejl.

Med denne analyse ser det ud som om at nordmændene havde importeret en ren Nordlandsrig med hals, skøde og fastgørelser, hvor de havde været placeret i hundreder af år på de klassiske nordlandsbåde eller 'jekta' - uden at have taget hensyn til, at i dette tilfælde havde de ændret drastisk på skrogformen af deres fartøjer, og derfor sejlede langs en diagonal - og en sådan diagonalsejling kræver alvorlige justeringer af rigningen.

[ img - seamanship.png ]

Sømandskab
- hvilket betyder dygtigheden, teknikken og øvelsen i at håndtere et skib, en båd eller andet legeme flydende på havet


Det er ikke det primære formål med en sejlmanual at dømme besætninger eller sømandskab. Manualens opgave er at forklare, pege problemer ud og angive løsninger, for på denne måde at lære næste generation af flådeskippere, hvordan man løser sådanne problemer. Vi kan kun sige, at på deres månedlange sejlads på Sydhavet, så havde de flere valg om, hvordan de kunne udbedre - men de valgte forkert og mistede deres flåder.

Det var måske en dårligt overvejet ide og en dum fejl at ændre på et velafprøvet skrogform, men de fatale og afgørende opstod i det øjeblik de i deres iver for at starte deres Heyerdahl-eventyr, imod al norsk tradition tilsidesatte enhver afsluttende test og prøve af deres nye skibskonstruktion før de sejlede ud på et månedlangt togt. De veletablerede "prøveseglingsprosdyre" foreskrevet af Jon Godal, udelod de.

Denne antikke lovmæssighed gælder stadig for sømænd:
Hvis du provokerer guderne, så lader de deres Nemesis følge din Hybris

De undgik deres testsejlads, men ud over det, så lavede sømændene (skipper og besætning) to fejl:

FEJL-1
Uden at kunne bevise det, så har vi det intuitive indtryk, at de anså deres diagonale sejlads som en 20 graders afdrift - og den klassiske modforholdsregel imod afdrift er: mere køl. Derfor tror vi at de satte et overmål ned af Guaras - og med det så umuliggjorde de enhver styring.

FEJL-2
De forstod ikke at de sejlede langs en diagonal, og derfor justerede de ikke deres sejl til denne diagonal.

Det uventede resultat:
Det arkæologiske formål var på forhånd temmeligt vagt. Vi havde haft megen tvivl om den videnskabelige værdi af dette Kontiki2-togt, men her kom den store overraskelse: de bekræftede - ganske vist utilsigtet, og med en selvofrende handling - at flåderne i Sydamerika igennem de mange hundreder af års udvikling var blevet så optimerede, at de havde fået en brugbar skrogform på de oceangående balsaflåder, som ikke så let kan gøres bedre: den tilspidsede stævn, den lige rette sidelinie - og en styring kontrolleret af Guaras /stiksværd.

Et andet paradoks som de indirekte pegede på var, at hvis Tupac Yupanki som indfødt leder fra bjergene virkelig sejlede ud på havet med 20.000 mænd og soldater (eller måske kun 2.000) på skal vi sige 100 eller 1000 flåder, så skulle han have mindst een erfaren sømand om bord på hver flåde. Og hvorfra kunne han få fat i så mange erfarne skippere ? ??


Hvad kunne de have gjort
for at undgå den triste afslutning ?

Ikkedestomindre
- måske NÆSTE norske togt vil vise mere loyalitet over for en autentisk Sydamerikansk kultur
- og mindre fribytteri -
Forekomsten af 'el Niño' kunne de ikke ændre på; men de kunne have valgt en anden tid på året, da de vidste fra Inka-tiden, at sejlads til Påskeøen var umulig eller i det mindste besværlig fra november til marts.
De vidste det, klakulerede risikoen og tog chancen.

Men på deres vej til Påskeøen så lærte de om den skæbnesvangre evne til at krydse med deres flåder og sendte budskabet:

Citat: "Vi kan ikke krydse tættere end 100 grader til vinden, 90 grader er ikke muligt, uanset hvordan vi anbringer Guaras og sejl"

Hvis det imod alle teorier virkelig var tilfældet, at det ikke var muligt - eller hvis de ikke kunne finde ud af at ballancere deres sidedrift ved at sætte flere Guaras ned agter - og trække deres Guaras op i forenden, så havde de stadig 3 muligheder for at gennemføre deres togt

#1): De kunne have ventet i Hangaroa på bedre vind, ventet tålmodigt på samme måde som fortidens sømænd ofte gjorde.

#2): De kunne have erkendt at deres flåder af ukendte grunde foretrak at sejle langs en diagonal, og accepteret konsekvenserne af dette.
De vidste at et sejl skal justeres i forhold til hvordan fartøjet møder vand- og vindelementerne: sejlet skal splitte vinden ved at dele vinklen mellem tilsyneladende vind og sejlet kurs og ikke styrede kurs. Derfor kunne det være en god ide hvis skipper ændrede på ringingen for at opfylde det. 20 graders forskydning fra centerlinien synes at være en operation, som kunne være muligt at udføre ved at ændre på fastgørelsespunkterne for hals og skøde og måske flytte forstaget, så det ikke generer råen.

#3): Alternativt så kunne de i Hangaroa have ændret faconen af boven på deres rafte (og testet ændringerne) før de sejlede ud på den sidste etape - og på denne måde kunne de have elimineret tendensen til at flippe over til diagonal sejlads, og således have undgået hovedårsagen til deres manglende evne til at krydse imod vinden.
Det de havde brug for til den operation var kun en god sav, til at skære stammerne over og genskabe en bov.
Måske de også kunne have flyttet deres mast mere fremad (som på en Humber keel) - for at modvirke effekten af en overskåret stævn.


En rigtig sømand forventes at kunne sejle med enhver ting som kan flyde ?
Ingen af disse foran nævnte forslag er det nu muligt at undersøge og bekræfte. Flåderne er forsvundet og ingen rapport er offentliggjort.
Dette er som at lave en posthum diagnose på en dødaårsag, hvor liget er forsvundet.

Ikkedestomindre.
Efter at have analyseret og forklaret egenskaberne af Guara-styring bliver indtrykket tilbage af en "overdreven" styring med Guaras på begge Kontiki2 flåder. Den mistænkte skyldige for denne manglende styreevne er et alt for mange Guaras sat ned - og hvis det er tilfældet, så taler vi om et ringe sømandskab!

Kontiki2 bugseret ud af Callao
[ img - buttnosed.jpg ]
Det var en overraskelse at de undgik et start-check
[ img - RahitiTane-slots.jpg ]
Rahiti Tane

GUARA HOLDERE

Tupac Yupanki

[ img - TupacYupanki-slots.jpg ]
Øyvin justerer Guara på Tangaroa2
[ img - adjusting-Guara.jpg ]
Tupac Yupankis skipper var ombord på Tangaroa2-2006

Den triste Kontiki2-oplevelse efterlader det indtryk, at Tangaroa2 på hendes vestgående togt aldrig sejlede med vinden på tværs
Fordelingen af Guara-holdere på begge Kontiki2 flåder synes at give tilstrækkeligt med muligheder for at få flåderne til at kunne pege hele kompasset rundt.
Hvis skipper ønsker nogen anden kurs end hans aktuelle, så skal han kun justere sine Guaras - og derefter sit sejl.
- for at ændre en diagonal sejlads til en centerlinie-sejlads så skal han formentlig sætte alle 4 AGTER Guaras ned - og resten skal op

Advarsel mod overdrivelse:
En ting er Guara-holdere, men fyld ikke din flådes underside op med Guaras!


trefork2.png   Konklusion   trefork2R.png

Reglen for Guara-flåder:
Hvis en flåde ikke kan krydse imod vinden, så er det IKKE et Guara-problem
- problemet er enten sejlet eller manglende sømandskab (kendskab) -

Skroget:   Inkaflådens facon var helt klart ændret, havde fået boven amputeret og var mere som et flydende firkantet brædt - men det skulle ikke være noget større problem for en Guara-flåde.
Sejlet:   Rigningen var den navnkundige Nordlands råsejlsrig, som var sat op til centerlinie-sejlads, og ikke til den aktuelle diagonale styring.
Sømandskabet:
De sejlede ud uden nogen afprøvning af deres nye fartøj - og det var ikke så godt.
De accepterede at sejle videre med en flåde, som de ikke kunne få til at krydse imod vinden.
De sejlede med et poseformet sejl og accepterede den sløje ydelse af deres flåde, og vel vidende at et poseagtigt sejl ikke ville være i stand til at krydse højt op imod vinden
(- og vi har end ikke hørt om de afprøvede deres reservesejl fra den gamle Tangaroa2-flåde fra 2006).
De sejlede ud fra den sidste havn uden at have rettet på noget af det, der helt klart var forkert - hverken på skrog eller rigning.
De underkastede sig deres skæbne, stolede på deres held og på de kolde østgående pasatvinde længere imod syd, hvor ingen Sydamerikaner nogen sinde havde sejlet med en gennemskyllet flåde.

De to ret afskårne flåder fra 2015 sejlede langs en diagonal - og det var hvad besætningerne skulle have erkendt og efterfølgende justeret deres sejl
- eller de kunne have rettet op på deres sejlretning ved hjælp af deres Guaras

Bagklogskab - efter at tingene var skete
Forståelsen af hvad der der kunne have været grunden til Kontiki2 katastrofen kom sent. Kom sammen med tilsynekomsten af det gamle Tangaroa2 foto - der viser en "overbefolket" underside
Da det var erfarne sejlere fra Tangaroa2 som sejlede Kontiki2 - så kunne de have bragt denne overdrivelses-praksis med sig

 

Note:
I alle forhold i dit liv, så er det dine RESULTATER som tæller - og hverken dine løfter eller dine hensigter.
Denne regel gælder for alle tilfælde i livet - og også for flådesejlere:
Gjorde du det, nåede du dine mål - eller gjorde du ikke?

Resultatet af de senere havgående tømmerflåder

[ img - THI-logo8.png ]

Videnskab
Pseudovidenskab
Eventyr og turistmæssig oplevelse
eller Overlevelsesøvelse

Igennem de sidste 70 år er 20 tømmerflåder inklusiv Kon-tiki sejlet ud på Stillehavet.
De 8 fuldførte og nåede deres bestemmelsessted, og de resterende 12 blev tabte.
Af disse 12 mindst 6 blev sænket af Teredo Navalis

Siden sit togt for 70 år siden, har Thor Heyerdahl været brugt som reference for alle sejladser med flåder.
Det er derfor bemærkelsesværdigt så lidt ny viden om tidlig sydamerikans søfart, der er bidraget med fra de mange efterfølgende ekspeditioner, der sejlede ud på Stillehavet i hans kølvand.

De senere generation af flådetogter efterlader det indtryk at dreje sig mere om at 'gøre det bedre, længere, hårdere' i en Guinness-agtig konkurrence.

#1 - Kon-Tiki 1947
Thor Heyerdahl med sine 5 skandinaviske fæller gennemførte den første eventyrfyldte flådesejlads i årene lige efter de mørke verdenskrigsår
Resultat: Flådetogtet gennemført - om stammerne var tjærede ved vi ikke - men måske.
Reflektivt notat: Dette flådetogt havde den mest overraskende effekt, ikke kun på den videnskabelige forståelse af deres måde at arbejde på - men det trak en hel flåde ud på havet af sørøvere, fribyttere og eventyrer, der sejlede de mest utrolige typer af selvbyggede fartøjer - i deres søgen efter et eget personlige eventyr.

#2 - Seven Little Sisters 1954
William Willis sejlede ene mand på sin flåde 'Seven Little Sisters' fra Peru til Amerikansk Samoa, og fuldførte successfully sørejsen. Han sejlede 6,700 miles, hvilket var 2,200 miles længere end Kon-Tiki.
Resultat: Flådetogtet fuldført.

1963 på en anden stor sørejse ti år senere sejlede William Willis igen alene 11.000 miles fra Sydamerika og til Australia med en metal-ponton-flåde ‘Age Unlimited'. Dette togt blev også fuldført, men er ikke talt med som en træ-tømmerflåde.

#3 - Kantuta 1955
Den Tjekkiske opdagelsesrejsende og eventyrer Eduard Ingris forsøgte at genskabe Kon-Tiki expeditionen med en balsa-flåde ved navn Kantuta. Denne første ekspedition, Kantuta mislykkedes.
Resultat: Flåden mistet - hvordan ?

#4 - Tahiti-Nui 1956
Den berømte franske søfarer, Eric de Bisschop, kastede sig ud i et projekt han havde ruget på i nogle år: Han byggede en Polynesisk flåde for at krydse det østlige Stillehav fra Tahiti til Chile (modsat vej af Thor Heyerdahl's rute); Tahiti-Nui forlod Papeete med en besætning på fem. Da de var nær ved Juan Fernández Øen (Chile) 6 måneder senere, så var flåden i ret så dårlig stand, på grund af et angreb af muslingen Teredo Navalis, og de bad den Chilenske flåde om at blive bugseret. Men Tahiti-Nui blev ødelagt under operationen og måtte forlades. De var dog i stand til at redde en del af deres udstyr der var om bord.
Resultat: Flåden tabt på grund af Teredo Navalis

#5 - Tahiti-Nui II 1958
Eric de Bisschop byggede en ny Tahiti-Nui af Cypres-stammer i Constitución, Chile. I April sejlede de afsted imod Callao, og drejede så mod Marquesas, men de nåede ikke deres mål og efter fire måneder på havet, så begyndte også denne flåde at synke på grund af samme Teredo Navalis.
Resultat: Flåden tabt på grund af Teredo Navalis.

#6 - Tahiti-Nui III
Denne flåde blev bygget ude på havet af de mest flydende dele af Tahiti Nui II og denne nye og mindre flåde strøg afsted mod Cook Islands, men gik på grund og led skibbrud på Rakahanga atoll 30. August. Eric de Bisschop var den eneste person som døde i dette uheld. En død som denne store sømand formentlig selv ville have valgt, hvis han var blevet spurgt. Ref. Bog: 'From Raft to Raft', af Bengt Danielsson.
Resultat: Flåden tabt på grund af skibbrud.

#7 - La Kantuta II 1959
Eduard Ingris byggede en ny balsaflåde, Kantuta II, og prøvede at gentage sin tidligere ekspedition. Hans anden ekspedition blev en sejr. Ingris var i stand til at krydse Stillehavet på balsa-flåden fra Peru til Polynesien.
Result: Flåde-togtet gennemført - ikke yderligere information givet

#8 - Tangaroa 1965
Inspireret af Heyerdahl så byggede Carlos Caravedo sin flåde i Callao; men som peruansk borger, så var Carlos Caravedo et naturligt offer for latinsk bureaukrati. Af uforståelige årsager ville myndighederne ikke give tilladelse til afgang.
Til sidst blev tilladelsen til afgang dog givet mod at tage en speciel ven af havnemyndighederne med om bord - en lods og hans assistent. Med 4 måneder spildte på at vente, mens hans balsa-flåde blev mere og mere vanddrunken, så var Carlos Caravedo underlagt disse latinske betingelser, som han måtte acceptere eller alternativt miste sin flåde, så naturligvis accepterede han. Han sendte sin egen besætning i land og tog de to fremmede om bord og betalte dem deres løn og kost - og de sejlede af sted fra Callao.
Med et sådant sammensat hold så var samarbejdet ikke uden besværligheder, men de tre mænd var tvungne til at sejle sammen, og de krydsede Stillehavet på 115 dage, af hvilke de 18 sidste dage blev brugte til for egen kraft at passere det farlige Tuamotu Øgruppe i Fransk Polynesien.
Tangaroa endte sin Stillehavsrejse på Fakarava Øen, og der stoppede holdet yderligere samarbejde. Flåden blev doneret til det lokale samfund - og mændene skiltes.
De triste omstændigheder omkring dette togt havde taget modet fra Carlos Caravedo, og det har heller ikke animeret hans familie til at publicere noget som helst om dette Tangaroa-togt. Carlos Caravedo døde som en bitter mand; men 50 år efter togtet fik han dog en posthum annerkendelse for sin dåd fra det peruanske samfund.
Resultat: Flåde-togtet gennemført - ingen officiel dokumentation offentliggjort.
Læg mærke til - at denne flåde var styret af kun tre Guaras - een foran og to agter.
Stammerne havde været nedsænkede i spildolie med gift - fik derfor kun et begrænset angreb af Teredo Navalis.

#9 - La Pacifica 1966
Spanieren Vital Alsar sejlede ud med en simpel flåde, La Pacífica, med det formål at rejse mellem Ecuador og Australia. Denne sørejse blev afbrudt undervejs på grund af et alvorligt Teredo Navalis angreb i flådens træstammer. Flåden sank efter 143 dages navigation, og den ensomme kaptajn blev reddet af et tysk skib.
Resultat: Flåden tabt på grund af Teredo Navalis.

#10 - La Balsa 1970
La Balsa var Vital Alzars anden flåde. Skroget på 'La Balsa' var bygget af balsastammer og bundet sammen med hampetov, på hvilke der var rejst to master samlet i 'A' til at bære et enligt råsejl. I modsætning til den åre der blev brugt til styring på Kon-Tiki, så var La Balsa udstyret med hårdtræs stiksværd, som i Ecuador kaldtes Guaras, og som tillod at flåden blev sejlet aktivt op imod vind og strøm, i stedet for at drive med.
La Balsa ekspeditionen varede 160 days, startende i Ecuador i May 1970, og sluttende på Mooloolaba i Australien November samme år.
Alzar havde rekruteret en Franskmand og en Canadier til at deltage som besætning, men senere hen med arbejdet påbegyndt, så blev de forøget med en Chilensk student - kun tre ledsagere. Sejladsen var succesfuld. De 8,600 miles sørejse var på den tid, den længste kendte i post kolonial historie.
Vi har ikke fundet nogen rapport hverken omkring deres sejlads eller omkring mulige eksperimentelle arkæologiske resultater.
Resultat: Togtet fuldført - flåden var partiel tjæret, og ingen angreb af Teredo Navalis offentliggjort
Reference: La Balsa

#11, #12 + #13 - Guayaquil, Mooloolaba og Aztlan = Ekspedition 'Las Tres Balsas' 1973
'Las Tres Balsas' ekspeditionen var den første fler-flåde overfart af Stillehavet i den seneste historie. Også denne ekspedition var ledet af spanieren Vital Alsar, som i 1970 havde stået i spidsen for 'La Balsa' ekspeditionen - og i 1966 'La Pacifica'.
De tre flåder var af klassisk Ecuadoriansk design og hver med en besætning på 4. Formålet med denne 1973 ekspedition var trefoldig: 1): at bevise at at det gode resultat i 1970 ikke var noget tilfælde - 2): at undersøgeforskellige strømme i havet som Alzar påstod at de gamle søfarende kendte på samme måde som moderne mennesker kender vejkort - og 3): at vise at oprindelige togter, hvad enten det drejede sig om handel eller kolonisation, kunne have bestået af mindre samlinger af balsaflåder.
To af de tre flåder nåede Australien - ‘Guayaquil'-flåden blev mistet i en storm. Expeditionen var den længste af de kendte i de seneste års historie. Med 9,000 miles (14,000 km) og 179 dages varrigned, så overgik denne ekspedition den tidligere ‘La Balsa'.
Resultat: To flådetogter fuldførte og een flåde blev tabt.
- flåderne var delvis tjærede og alle delvis ædt af Teredo Navalis (ref: John Haslett's bog 'The Lost Rafts' side 286)
Reference: Las Tres Balsas

- - - 20 års pause - og så en ny generation - - -
#14 - 1995 Illa Tiki 1995
John Haslett byggede en kopi af Kon-tiki og sejlede den til Panama - her blev flåden forladt, ødelagt af pæleormen Teredo Navalis. Flåden kunne have blevet reddet ved brug af moderne kemikalier, men så ville det ikke længere være rigtigt, at kalde det et arkæologisk eksperiment.
Resultat: Flåden mistet på grund af Teredo Navalis.

#15, #16 + #17 - Manteña Huancavilca + Manteña Huancavilca II + La Endurancia 1998
John Haslett prøvede igen, og som en fortsættelse af Illa-Tiki byggede han en ret stor flåde (20 meter) udstyret med to master og latinersejl og sejlede ud fra Ecuador bestemt for Mexico - og med muligheden for at rejse videre. Også denne flåde blev angrebet af pæleormen Teredo Navalis og da den tabte opdrift blev den sejlet til Colombia for at blive repareret med nye stammer
- 1998 denne anden flåde blev fanget af de cirkulære havstrømme i Kalmebæltet, hvor den cirkulerede rundt i en ring i mere end to måneder, men da den igen blev hjemsøgt af pæleorm, så blev den efterladt på havet.
En tredje flåde La Endurancia blev i 1999 bygget i Costa Rica for at erstatte de tabte, men under en storm i begyndelsen af deres togt blev den kastet imod klipperne og ødelagt.
Bog: 'The lost Raft', by John Haslett og Cameron Smith
Resultat: to flåder tabte til Teredo Navalis + en tabt ved skibbrud - flåderne var delvis tjærede

#18 - Tangaroa-II 2006
Togtet var en genopfriskning af Kon-Tiki-oplevelsen, hvor der brugtes en nybygget flåde med navn Tangaroa, navnet på en Maori-havgud. Den seks mands store besætning var ledet af nordmanden Torgeir Higraff og omfattede måske mest vigtigt for præstigen: Thor Heyerdahls barnebarn Olav Heyerdahl + the den kendte jordomsejler nordmanden Bjarne Krekvik som kaptajn.
Tangaroa-II blev søsat på samme dag som Kon-Tiki var blevet 59 år tidligere - 28. April - og den nåede sit bestemmelssted i Juli, hvilket var 30 dage hurtigere end Heyerdahl's resultat, hvor Kon-Tiki havde brugt 101 dage til deres rejse. Æren for hastigheden på Tangaroa gav de til en rigtig brug af Guaras (daggerboards), men med vinden hovedsagelig ind agter, så skyldes den højere hastighed formentlig snarere et større skrog og et 3 gange så stort råsejl.
Modsat Kon-tiki så har Tangaroa-2 ikke efterladt noget vidensbyrd eller rapport om Guara-sejlads eller om andre arkæologiske formål. Det giver mere indtryk af et rent eventyr- eller propaganda-trip.
Resultet: Flådetogtet gennemført - flåden var delvis tjæret - ingen oplysninger om noget Teredo navalis angreb
Reference: Tangaroa-2
Tangaroa-2-flåden blev bragt til Norge og senere genbrugt som råmateriale til en Kon-tiki kopi, som gik ind i sceneriet til en ny film om Thor Heyerdahls sørejse med Kon-tiki.

#19 + #20 - Rapa Nui + Tupac Yupanki = Kontiki-2 expedition 2015
Torgeir Higraff byggede to nye flåder som sejlede ud fra Callao flådeværft med den hensigt at sejle til Påskeøen - dreje rundt om øen og sejle tilbage til deres startpunkt Callao. De nåede Påskeøen uden større problemer blæst afsted med vinden væsentligst agter. På deres returrejse så drev de mod vest og syd og efter 10 uger på havet så forlod de deres flåder endnu langt væk fra Sydamerika. Grunden til denne katastrofe er beskrevet tidligere på dette web-site.
Arkæologisk lektion: En skrogform udviklet igennem hundreder af år ændres ikke så let uden repressalier fra guderne: Ægir, Njord, Poseidon eller Neptun.
Der er endnu ikke publiseret nogen rapport om Kontiki2 ekapeditionen - ej heller noget andet arkæologisk resultat.
Resultat: Begge flåder blev forladte af deres besætninger på åbent hav - begge flåder var delvis tjærede - og der er ingen meddelelser om Teredo Navalis
Reference: Kontiki-2


Tak for jeres dåd!

Vi ønsker her at udtrykke vores dybeste taknemmelighed over for de to forfattere og flådeskippere:
Thor Heyerdahl på hans Kon-tiki 1947,
og John Haslett med hans Illa Tiki + Manteño Huancavilca flåder 1994-98

Tak for de omhyggeligt skrevne beretninger of deres flåde-togter i Stillehavet.

- selv om vi stadig venter på at resten af de tyve flåde-sejladser,
så må vi erkende at en stor del af disse beretninger formentlig aldrig vil blive skrevet -

Også en speciel tak til Loren McIntyre for at henlede vores opmærksomhed til "bagsiden af medallen"
- Som han erklærer i år 2000:
Citat: "På næsten alle de 16 flåder jeg kender til, så var deres kaptajner nødt til at tage sig af indespærings-psychose"

[ img - mail-kly-runasimi.gif ]
Lima - August 2018