Printervenlig
[ img - print2.png ]
Opsætning
Sammendrag
Hvad vi ved
Hvad vi IKKE ved
Materialer & Værktøj
Tømmerflådernes Lod
Guara Styring
Form af skrog
Sejl på Flåder
Moderne Udstyr
+ Tillæg
Inca's
[ img - inca-sol.png ]Quechua
Language
Casa
de
Dina
[ img - tumi2.gif ]Hotel i Lima
Faraoernes både
[ img - egypt-image.png ]For tusinder af år siden
INKA Tupac Yupanki togtet
[ img - inga.png ]år 1465
[ img - UK-flag.png ]
LANGUAGE
[ img - incaruna.gif ]
INCA
RUNA

Inkaernes Oceangående Balsaflåder

Styrken ved skrog og stævn


Skroget: LAV fremadrettet vandmodstand kombineret med HØJ sideværts ditto


Regel for frit flydende legmer:

Enhver ting som kan flyde frit, kan vi flytte og sejle med hænder og fødder, med stager, padler eller årer - eller med en motor af en eller anden slags -
Den udtalelse er rigtig nok, men hvis vi ønsker at bruge sejl til andet en sejlads med vinden, så må vi sørge for at udvikle undervandsskroget på vores fartøj med LAV fremadrettet vandmodstand og en HØJ sideværts ditto

Sejlskibes udvikling

Et sejldrevent skib har brug for en klar akse for at holde en stabil kurs når vi sejler fremad med vinden på tværs. 'Klar akse' er her en med tydelig mindste vandmodstand sammenlignet med enhver anden sejlretning.
En 'klar akse' betyder ikke nødvendigvis et symmetrisk skrog, fordi et krængende sejlskib har altid et asymmetrisk undervands skrogform - mere krængning = mere asymmetri - og på trods af deres påsatte "sidevogn", så viser hverken Stillehavets udriggerkano eller den 'flyvende proa' fra Marianerøerne noget som helst sejlproblem - tvært imod. Skroget på en proa er normalt asymmetrisk langs aksen, og er speciel ved altid at have samme side - udriggersiden - imod vinden. Den skifter sejlretning ved at skifte ende når den krydser.
Den elegant formede Venetianske gondol er formgivet med en asymmetrisk skrogform, men det er for at kompensere for den ensidige fremfrift fra hendes enlige åre.

[ venice-gondola+canal.jpg ]
Venetiansk gondol viser sit asymmetriske skrog

Ikke enhver form for skrog kan sejles af vinden
Undervandsformen af et skrog skal have en (og kun een) sejlretning, som er kendetegnet ved den laveste vandmodstand - og den retning skulle helst være identisk med styret kurs. For at tage hensyn til vind både fra styrbord og bagbord, så ville det være et godt valg at have midterlinien som den foretrukne sejlretning - og ikke en diagonal eller andet.
- i alle andre retninger så skulle et fartøj, der drives af sejl, helst have en forøget vandmodstand, specielt på tværs af sejlretningen - for at gøre hendes kurs stabil og gøre holde afdrift mindst mulig.
Hvad du end bruger til fremdrift, så indikerer lektien lært igennem hundreder af års udvikling at en spids stævn og en jævn bagende gør sejlads lettere og hurtiger, men men de forløbne år lærte os også, at en skrogform med et højt længde/bredde-forhold - eller et skrog med lige sider vil forøge stabiliteten af den styrede kurs. Siden hen lærte vi at tale om "strømlinet" form.

Når vi i forhistorisk tid prøvede at sætte et sejl på vores fartøjer for at fange vinden, så drev vi først afsted med vinden, men ikkedestomindre så havde vi fået en en drivkraft, som i nogle situationer var et supplement til vores padling. Men det var ikke hver gang vi hejste sejl, at vinden blæste der hen hvor vi ønskede at sejle med vores fartøj, og vi måtte derfor få fat i noget andet, som kunne drive os fremad og holde en styret kurs - selv med vinden på tværs.
Og det kunne vores robåde, så vi fik ikke besværligheder med det. Men at bruge sejl som eneste fremdrift er mere problematisk, fordi vi har kræfter fra vinden, der går på tværs af vores sejlretning. Men snart efter lærte vi at håndtere sejlet når vi sejlede afsted i andre retninger, end den hvor vinden blæste.
Men den gamle styreåre forblev i mange hundreder af år på dens vante plads agter i styrbords side, der hvor den var havnet med vores kanoer og robåde.

Den skjulte køl

Køl kalder vi den gennemgående "rygrad" midt i skroget - også selv om der ikke er nogen ydre finne at se.
I historisk tid er der meget få sejlskibe der havde en typisk ydre køl, fordi alle skibe var byggede på kysten - eller i de større tilfælde på en bedding. Ikkedestomindre så gav formen på skroget den nødvendige sejl-stabilitet. Lang og slank for fart - eller mere bred for bedre lastekapasitet - men alle fartøjer sejlede godt i den styrede sejlretning.
Strømlinede var skrogene, og med kun een tydelig akse - og ikke hverken kvadratisk eller cirkulær, da disse former havde mere end en sejlakse.

Hvis et frit flydende legme har en LAV fremadrettet vandmodstand
sammen med en HØJ tværgående ditto (vandmodstand)
- så har vi grundlaget for at sejle med sejl
begyndelsen med CE og CLR

Samspillet mellem skrog og sejl

[ img - OwnShip.fig-124.png ]
[ img - Walton+CLR.png ]
Skib - CLR
[ img - raft+CLR.png ]
Balsa-flåde - CLR
Det statiske Center for tværskibs Vandmodstand (undervandsskroget) er defineret for ethvert fartøj

Den gammelkendte statiske måde at bruge CE og CLR:
Overslag over krængning - eller beregning af ballaststen

For kun få århundreder siden gik vi i skibsbygning fra ekstrapolering af erfaring og modelbygning til beregning af konsekvenser.
Beregning af CE og CLR startede i den sidste ende af sejlskibenes tid, mest for at beregne værste tilfælde af krængning af fuldriggere og store sejlbåde - ved at sætte kræfterne i disse centre i balance med vægten af fartøjet samlet i tyngdepunktet og opdriftskræften gennem Metacentret.
Det var dengang da ballasten stadig var placeret i bunden af skibet som kampesten.

Citat fra Thomas Waltons bog: 'Know your own ship', 1899

På den tid var CE = vindcentret (Center of wind's Effort) beregnet med "kun sådanne sejl som kunne sættes sikkert i en frisk brise" og "disse sejl var forudsat at blive braset direkte på langs " (værste tilfælde).
Det at finde CLR = vandmodstandens center (Center of Lateral Resistance) en smule mere vanskeligt, men det var "tilnærmelsesvis og tilstrækkeligt rigtigt til al praktisk brug at regne som midtpunktet af den neddykkede del af langsgående snit gennem midterlinien af skibet" = centret af langsgående midterplan. Under disse betingelser blev krængningen beregnet -
Eller rettere, de beregnede hvor mange kampesten der skulle bruges som ballast for at holde skibet inden for en vis krængning:
En frisk brise der angriber i CE vil presse skibet ned over det beregnede CLR og skibet vil krænge indtil geometrien af det krængede skrog har flyttet opdriftcentret tilstrækkelig meget ud fra det centrale plan og sammen med vægten af fartøjet koncentreret i tyngdepunktet har genetableret balancen.
Når den så er i balance, så har vi den søgte krængning.

Sådan var det dengang; men siden da har skibsarkitekter og lystjagtdesignere stadig brugt CE og CLR til almindelige designformål, fordi det er bekvemt og let at beregne.

[ img - heel-balance.png ]
vand og vindkræfter op imod vægt og opdrift
[ img - heeling-sail-boats.jpg ]
normalt krænget skib
[ img - Vasas_hull_profile.jpg ]
Vasa med kampesten i bunden
[ img - Vasa_kantrar.jpg ]
Vasa kæntrer
En sådan simpel beregning kunne formodentlig have reddet det berømte gamle skib Vasa som i 1628 kæntrede lige uden for skibsværftet.
KRÆNGNING:    vridningsmomentet af vinden op imod den tværgående vandmodstand - og i balance med vridningsmomentet af opdriften imod vægten
- men de eneste parametre som skipper kan påvirke er sejl og vægten af kampestenene i bunden (sejle i ballast)

Det er sådan, at hvis et skib krænger på grund af vinden, så vil en vis procent af vindens kræfter på sejlene alene presse nedad og forøge vægten af skibet - og dermed øge størrelsen af den neddykkede del af skroget: 10° krænget - giver +17% af vindkræften, 20° krænget giver +32% af vindkræften - og 30° krænget giver +44% af vindkræften som tillæg til vægten af skibet.

Krængning og ballast er ikke af megen interesse for balsa-flåder, men kernen i de nævnte teorier om CE og CLR, der blev udviklede hundreder af år siden, synes at være brugbare til at forklare Guara-styre systemet og den statiske drejning på en mere teknisk måde - men også som en supplerende teori, som er specielt brugbar til bredbugede fartøjer så som flåder og katamaraner.

Historisk notat:
En konsekvens af disse krængningsberegninger var erkendelsen af, at med last og ballast anbragt længst nede, så kunne skibet bære mere sejl til at jage hende fremad - og så snart som skibsbygningsteknologien tillod konstruktionen, så vi dybe køle og finnekøle med ballasten helt nede - som erstatning for kampesten i bunden.
Fra et statisk til et dynamisk CLR

Den DYNAMISKE virkning af strømmende vand

[ img - static-CLR.png ]
Vandcentret CLR = Center of Lateral Resistance [ img - CLR5-star-33.gif ] var i begyndelsen defineret alene ved den statiske situaton - uden at sejle.
Formålet var vurdering af krængning - eller beregning af behovet for balaststen.


Når vi skøder ud, så begynder fartøjet at sejle, og hun vil accelerere indtil vandmodstanden imod denne fremadrettede bevægelse er vokset til samme størelse, som den fremadrettede kraft fra sejlet.

Teknisk så er bidraget fra de dynamiske kræfter der hidrører fra sejladsen forklaret med få skitser
- og det er det samme hvad enten du har en tilspidset, en rundet eller en lige afskåret bov.

Første figur:
den STATISKE situation
[ img - CE+CLR-1.PNG
som CLR blev defineret for mere end 100 år siden
 
Anden figur:
sejlende fremad
[ img - CE+CLR-2.PNG
trykket i bovbølgen forøger den SIDEVÆRTS modstand i boven
 
+
Tredje figur:
drivende sideværts
[ img - CE+CLR-3.PNG
selvfølgelig har afdriften en tilsvarende forøgelse af den fremadrettede modstand
=
Fjerde figur:
den resulterende sande kurs
[ img - CE+CLR-4.PNG
resultatet er, at CLR rykker fremad
og en lille smule mod læ
Første figur - Det statiske CLR er mere eller mindre i det geometriske center af undervands-skroget

Når der sejles med vinden på tværs, så vil vinden prøve at blæse HELE flåden sideværts - men med bovbølgens greb vil vinden væsentligst kun flytte agterenden.
Anden figur - Sejlende fremad:
Skuden vil støde sin bov ind i søen, og på grund af vandtrykket i bovbølgen så er boven holdt fast og forhindret i at drive sidelæns - hvorimod vandet slipper agterenden uden at hindre noget som helst.
Resultatet af greb af vandet omkring stævnen spiller sammen med det gamle statiske CLR og dannet et nyt = et dynamisk CLR vandcenter længere fremme. Og sejlende med mere fart - så endnu længere fremme.
Dette nye 'dynamiske vandcenter' er her angivet med en blå ring [ img - bluering-266.png ] og er kombinationen af det gamle CLR [ img - CLR5-star-33.png ] + vandet der presser imod boven.
Pilen [ img - bluearrow.png] angiver her en almindelig hydraulisk modstand og dens angrebspunkt - og intet vedrørende bevægelse.

Tredje figur - Drivende sidelæns:
De samme hydrauliske regler for et fartøj der driver sideværts; men på grund af den kendsgerning, at de fleste fartøjer har en høj sideværts vandmodstand,så er driften sidelæns meget mindre, trykket i den skabte "bovbølge" er lille, hvorfor CLR kun flytter sig en lille smule imod læ.

Fjerde figur - den resulterende situation:
Og når vinden blæser ind over siden, så er resultatet af disse to bevægelser - som skyldes henholdsvis fremdrift og afdrift - at det dynamiske CLR rykker længere fremad og en smule imod læ.
Sandheden er, at vi sjældent regner med nogen sidelæns "bovbølge", fordi den er totalt domineret af de ændringer der kommer fra et krænget undervandsskrog - men den eksisterer!

I almindelig tale siger vi kun: "Når vi sejler fremad, så flytter CLR fremad " - uden at sige meget mere.Tegneserie at STARTEN
fig.1
[ img - CE+CLR-0.png
det STATISKE CLR er defineret som Center af Sideværts Vandmodstand
- ingen bevægelse fremad -
fig.2
[ img - CE+CLR-5a.png
når sejlet hejses og vi skøder ud, så vil vinden blæse sit center CE ned i læ af det aktuelle CLR
fig.3
[ img - CE+CLR-5b.png
det betyder at fartøjet før det når op i hastighed vil være tilbøjelig til at være læ-girrig
fig.4
[ img - CE+CLR-5c.png
mere fart fremad giver mere tryk i bovbølgen, og CLR flytter længere fremad
fig.5
[ img - CE+CLR-5d.png
full fuld fart fremad flytter CLR længst fremad
- og er nu tilbøjelig til vind-girrighed

Forløb af hændelser:   Når vi sætter sejl, så etablerer vi et CE = Center for vindens kræfter, og dette vil spille sammen med det aktuelle CLR - først det statiske CLR og så det dynamiske - og efterhånden som fartøjet når op i hastighed så rykker CLR fremad.

Den nu modificerede almindelige regel  
Det aktuelle CE vil blæse ned i læ af det aktuelle CLR og på den måde bestemme fartøjets sejlretning!

Denne regel gælder for ethvert sejldrevent farføj, og betyder at vi kan styre vores kurs ved enten at flytte CE - eller flytte p CLR - eller begge.

Det mest almindelige er at flytte på CLR ved enten at bruge et ror eller Guaras.
hvad er det vi gør når vi styrer

Det klassiske ror og CLR


Et ror er et rigtig godt styresystem, som vinklet ud skubber på det strømmende vand og flytter agterenden sidelæns indtil du har din nye kurs.

Derefter må en motordreven båd sætte sit ror neutralt - hvorimod en sejldreven båd må holde roret vinklet for at sejle videre på den nye kurs.


Det STATISKE Center for Sideværts Vandmodstand = CLR

I begyndelsen var beregningen af CLR = 'sideværts hydraulisk modstand' brugt til vurdering af krængning samt til at skønne over den mængde sten, som der var behov for som ballast - kun i den statiske situation - men det statiske CLR center siger også noget om drejepunktet for den valgte skrogform - uden at sejle.
[ img - dynCLR1.PNG ]

I dag bruger vi mest dette 'statiske CLR' til overvejelser når vi er 'drejet bi' eller vi driver langsomt sideværts (uden bevægelse fremad).

Når vi sejler fremad, så må vi tilføje de kræfter, som kommer fra det vand der strømmer omkring skroget.

[ img - dynCLR2.PNG ]
SEJLADS fremad
I samme øjeblik som sejlet er hejst og båden begynder at bevæge sig fremad, så dannes der en bovbølge, hvor trykket inde i bølgen griber om boven og forhindrer denne i at skride sidelæns (afdrift med vinden). Og fordi boven er forhindret i at skride sidelæns, så bidrager den til den 'sideværts vandmodstand', og øver sin indflydelse i det aktuelle center. Det 'statiske CLR' flytter sig fremad og skaber et 'dynamisk CLR'. Og endnu mere fart fremad, giver hårdere greb fra bovbølgen - og 'dynamisk CLR' flytter sig endnu længere fremad.

[ img - dynCLR4.PNG ]
RORstyring 1
Når der sejles fremad med vinden på tværs så vil båden forsøge afdrift, men da boven er holdt fast af bovbølgen og forhindret, så er det kun agterenden, som vil drive med vinden, og dermed introducere en tendens til at dreje båden op i vinden. Det er det vi kalder 'vindgirrig'.

Det forhindrer vi med vores ror, som vi altid har gjort. Vi vinkler det ud på en sådan måde, at det strømmende vand presser agterenden op imod vinden, og båden væk fra vinden. Teknisk set så betyder det, at roret tilføjer endnu en hydraulisk kraft til systemet (CLR-stat + CLR-dyn), og resultatet af disse 3 kræfter tilsammen gør, at det aktuelle CLR, som center for alle hydrauliske kræfter - nu flytter sig ud imod agter.

Hvis denne modreaktion med roret giver den ønskede kurs, så hold roret i sin stilling. Hvis ikke, så må du korrigere rorvinklen.
[ img - dynCLR3.PNG ]
RORstyring 2
Din båd skulle være født med et rimeligt trim af stabiliteten, hvilket normalt betyder, at med vinden på tværs, så sejler du lige frem når dit ror (dine Guaras eller din dyppende paddel) er i neutral position.

Drejes rorpinden ud til modsat side af før, så vil din båd dreje op imod vinden.
Det der teknisk sker her er, at du tilføjer (eller rettere tager væk) en kraft fra den anden side af roret - og den kraft sammen med den centrale + 'den fra din bovbølge' arbejder sammen, og sender CLR-dyn endnu længere fremad end nogle af de foregende eksempler. Og da dit sejlcenter CE vil blæse ned i læ af dette nylig skabte CLR - så vil båden dreje op imod vinden.
Endnu en gang:   Hvis modreaktionen med dit ror giver den ønskede kurs, så hold roret i position. Hvis ikke, så må du korrigere rorvinklen.


[ img - dynCLR5.PNG ]
RORstyring vist med sejlet hejst
Det kan være et Sprydsejl, et Lugegrsejl, et Råsejl eller hvad som helst - og dets 'enlige mast' er sat der, hvor sejltypen har brug for det.
Det der er vigtigt er, at Centret for vindens kræfter = CE er let at finde på dette sejl (normalt nær centrum af sejldugen). Det center vil blæse ned i læ af CLR = Centret of tværskibs vandmodstand - og hver gang du bevæger rorpinden, så flytter roret på CLR - forud eller agterud - hvorefter vinden vil blæse CE ned i læ, og båden vil skifte retning.

Reglen der gælder for ETHVERT sejldrevent fartøj:
Vinden vil blæse dets center CE ned i læ af det attuelle CLR.
Hvis sejlet er justeret til den kurs, så sejler du.

 
Bemærk:   Ethvert brædt /Guara sat ned + ethvert ror /styreåre drejet ud - vil bremse farten fremad.
          - og både brædt og ror virker sammen med vinden ved at flytte vandmodstandens center forud eller agterud CLR = Center Lateral Resistance.
Bemærk forskellen: et sejldrevent fartøj sejler normalt med roret vinklet ud, for at holde kursen - på et motordrevent fartøj, så står roret næsten altid neutralt.

Denne permanente vinkling af roret /styreåren var grunden til at Thor Heyerdahl måtte kæmpe så meget, for at holde sin kurs.
En styreåre er meget hård at dreje ud og holde drejet ud - hårdere end et ror, på grund af det lange åreskaft.

Resumen af de 4 forskellige styresystemer.

Den sejlede kurs er resultatet af de to centre: CE og CLR. De sætter kursen, og en ændring skyldes ene og alene en en manipulation af det ene elle det andet af disse to centre.
1): På rorstyrede fartøjer justerer vi kursen ved at dreje roret, som skubber på det strømmende vand = en dynamisk komponent af CLR
2): En styreåre som vi enten kan dyppe dybere eller dreje (eller begge) - er en kombination af et ror og en agter-Guara
3): Et Guara-styret flåde retter vi kursen ved at ændre på faconen af undervandsskroget - ved at sætte et 'brædt' ned eller løfte det op = en statisk del af CLR
4): De rorfrie sejlere flytter deres CE-center for vinden ved at afbalancere vindtrykket på deres sejl, men også - når det er muligt - ved at flytte på CLR ved at flytte en balast (besætning) mellem for og agter eller hælde en sænkekøl. Ref: 'Patin Catalan' = er er en jolleklasse som er født uden ror

I alle 4 tilfælde er reglem:
CE = vindcentret vil blæse ned i læ af CLR = vandcentret
- og det er det, der bestemmer kursen på dit fartøj -
- og hvis dit sejl er sat til den kurs, så sejler du -

På et rorstyret sejlfartøj, så gør naturen af den dynamiske komponent, at rorgængeren næsten konstant skal have hånden på rorpinden
På en Guara-styret flåde, så vil den statiske komponent gøre, at fartøjet vil stå stabilt som en vejrhane så længe som vinden blæser stabilt fra samme retning.

hvad gør vi når vi styrer?

Kon-Tiki sejlads:   Modforholdsregler imod vind-girrighed:

Hvis der er flere sejl, så kan du modvirke (eller trimme) ved at flytte CE sejlenes vindcenter fremad (eller agter ud). Det kan du gøre ved at justere sejlene (hvis der er flere sejl), sætte et forsejl, en fok eller lignende.
Men kun et enkelt råsejl, så kan skipper ikke gøre så meget ved sit CE - men han har muligheden for at tippe (hvad der normalt er lettere end at flytte) masten fremad med rak og rå og måske også hals og skøde.
Alternativet til at flytte vindcentret CE fremad er at flytte vandcentret CLR agetrud, hvad der det mest normale at gøre; og den modforholdsregel er den samme hvad enten du har af styresystem.
[ img - CE+CLR-7.PNG
Dype en paddelåre
[ img - CE+CLR-8.PNG
Guara styring
[ img - CE+CLR-9.PNG
Klassisk rorstyring
Tre styresystemer der gør det samme
Start med at sejle fremad
- næste skridt vil være justering af Guaras: flere Guaras ned i agter for at modvirke drift af agterenden

Den afslappede forklaring: Afbalancere afdriften af AGTER-enden imod FOR-enden.
Den mere tekniske /videnskabelige forklaring: Flyt dit CLR bagud på en eller flere af disse måder:

1): Sæt nogle padelårer ned på læ side for at bremse sidedrift - eller
2): Sæt nogle Guaras /Stiksværd ned i agterste sprækker for at opnå noget tilsvarende.
3): Drej dit ror ud så det skubber sidelæns på det forbistrømmende vand.

Og efter dette så vil vinden som altid gøre resten: blæse CE ned i læ af det aktuelle CLR - og dermed sætte kursen på din båd /flåde.

Note: Guara i boven er kun nødvendige til et statisk drej -
Når der sejles fremad, så kan du trække dine FORESTE guaras opad (men ikke tage dem væk) - fordi "grebet" fra bovbølgen vil tage over
- al styring skal derfor udføres i AGTERENDEN ved at styre på sidedriften - som forklaret før - eller som vist her:
Lav boven på din flåde som du har lyst

Fordelen ved en skærende bov = en skarp stævn

[ img - bow-wave3.jpg ]
En skarp stævn kløver vandet i to strømme
- der går både om styrbord og bagbord
[ img - bow-wave-pushed-barge.jpg ]
en bovbølge af en firkantet pram, der skubbes

En skarp stævn giver en høj sideværts vandmodstand af boven

- en afrundet mindre

enhver dreng (eller pige) som har fløjet med en drage, ved at en V-form står mere stabilt på himlen
[ img - kite-stability.png ] [ img - kite-inclinA.png ] [ img - kite-inclinB.png ] [ img - tradbox.gif ]
- V-formen er selv-stabiliserende, fordi når den hælder, så vil den forstørrede vinge /side fange mere vind og rette på ubalancen
- det gælder også for en kassedrage -

- og fra drager der flyver i blæsten er det ikke svært at se, hvad der vil ske med med en flådes stævn i strømmende vand og samme V-form -
- selv en mindre ændring (her vist 10 grader) i kursen skaber øjeblikkelig et kurskorrigerende vandtryk -
- og vi kunne også tænke over, hvad indflydelse som bov-vinklen har på reaktionskræfterne imod en mindre slingren -
- og ydermere kunne vi spekulere over hvad en bulbstævn vil tilføje til det -

Flåder med forskellige bovvinkler - alle tegnet med 10 graders hældning
[ img - 4-inclined-rafts1.png ]
[ img - 4-inclined-rafts2.png ]
[ img - 4-inclined-rafts3.png ]
 
[ img - 4-inclined-rafts4.png ]
En lige afskret bov vil ikke gå tilbage til central sejlads,
flåden vil finde en balance når de to vand-strømme er lige store.
Hvad du end har af vinkel på din bov, så vil den dele det indstrømmende vand i to og på den måde skabe en reaktion imod slingren
Hvorimod en bovbølge, som er ensidigt skubbet til side af en lige afskåret stævn, vil fremme en krabbe-lignende sejlads langs diagonalen
Skrogform - et studie af flåde-stævne

Gennemsyn af flåde-stævne

[ img - kontiki-old.jpg ]
Kontiki 1947
Thor Heyerdahl monterede en "sneplov" i stævnen
[ img - KON-TIKI-replica.jpg ]
2011 replica af Kon-tiki
(Tangaroa2 bygget om for film)
[ img - p2-Las Balsas-1973-in Ecuador.jpg ]
Las Balsas 1973 i Ecuador
gørende sig klar til Australien
[ img - p3-illa-tiki+prow-draft.jpg ]
Illa Tiki 1995 - skitse
[ img - p4-prow manteno 1997 .jpg ]
Manteña Huancavilca 1998
tangaroa-stem.jpg
Tangaroa2 flåde 2008 med hendes klassisk formede stævn med galionsfigur
stævnhovedet:   [ img - stemhead.jpg ]
[ img - kontiki2-Callao.jpg ]
Kontiki2 2015 var født stumpnæsede
- flåden Rahiti Tane -
[ img - antiki-tourismoday+.jpg ]
An-Tiki 2011 - kunne være en "4-skroget flåde" - eller en "dobbelt katamaran" ?
Hvordan man skal udforme undervandsskroget af et fartøj har vi diskuteret i hundreder af år og set mange løsninger. Det har givet basis for megen nytænkning og mange fornyelser. Fordelen ved en balsa-flåde er dens store lastebæreevne - og ulempen er dens langsomme sejlads. Spanierne beskrev alle balsaflåderne med en stor og lang midterstamme som stævn (lige som en moderne bulbstævn ?) - og med mindre og kortere stammer bundet på langs siderne af denne. Altid et ulige antal af stammer.
Som en hånd !
Den spidse stævn er ikke en nødvendighed for boven af et fladbundet skrog, fordi styringen gøres med Guaras, som statisk ændrer på undervandsskroget, hvis nødvendigt. En flåde krænger ikke, og tab på grund af kæntring har vi aldrig hørt om.

Fotoet af Kon-tiki er fra bogen: 'American Indians in the Pacific' af Heyerdahl. På denne flåde monterede Thor Heyerdahl en "sneplov" i stævnen for at passere bedre igennem vandet - eller måske for at formindske sprøjtet.
Dette Kontiki-togt viste et rædselsfuldt sømandskab - men var et vidunderligt eventyr at høre om - og det gav impuls til mange senere eventyrlige togter.

De tre 'Las Balsas' blev byggede i Guayaquil i den klassiske Ekvatorianske skikkelse. Senere hen i 1973 blev de sendte over Stillehavet, hvor de efter en hård overfart landede med de fleste af flåderne i Nord-Øst-Australien.

De 4 modige gamle mænd på An-tiki-flåden krydsede Atlanten i Columbuses kølvand. De reducerede deres forlæns vandmodstand ved at bruge kun 4 plasticrør som ponton for opdriften, så vi føler tvivl om her var tale om en firskroget flåde - eller en 'dobbelt katamaran'

[ img - Antiki4hull.png ]       [ img - antiki-raft+hut.jpg ]
strukturen af An-tiki
En lige afskåret bov eller en tilspidset - reglerne er de samme

Pas på med en lige afskåret stævn

En lige afskåret bov har nogle specielle nykker, som ikke eksisterer med den tilspidsede stævn
Lænsende for vinden, så kan en lige afskåret flåde flippe over inden for få gradet for så at sejle på den anden bov

Plat læns og rumskøds

[ img - 5raft+inclinA.png]
flåde.A
stabil
[ img - 5raft+inclinB.png]
flåde.B
tumler over
> > >
[ img - 5raft+inclinC.png]
flåde.C
stabil
[ img - 5raft+inclinD.png]
flåde.D
tumler over
< < <
[ img - 5raft+inclinE.png]
flåde.E
stabil

Flåde.C):  en forkantet flåde vil formodentlig være i stand til at holde en lige kurs fremad når den lænser for vinden - men med den mindste skæve vindpust vil den blive ustabil.

Flåde.B og flåde.D):   ustabile situationer.
Med den mindste ubalance, så overtager det læ hjørne styringen og deler det indstrømmende vand i to uens strømme - og flåden vil tumle over på grund af presset fra den ensidige afbøjning af vandet og slutte som angivet på flåde.A eller flåde.E - og hver gang bovbølgen skifter side, så vil flåden tumle over til den anden side.

Flåde.A og flåde.E):   når de to strømme når samme størrelse, så vil en fladbundet flåde finde sin balance og sejle stabilt langs en diagonal - på samme måde som drengenes drager.

Modforholdsreglen for denne slalom-kurs er den samme for ethvert fartøj som sejler plat læns: Sæt CE = Vindcentret godt fremad - og hold CLR = Vandcentret godt bagude.
For en Guara-flåde betyder det: med agter-Guaras sat ned - og resten op.
For alle både der sejler læns er reglen:

et CE vil blæse ned i læ af et CLR

Med vinden på tværs, så behøver en firkantet flåde flere Guaras sat ned agter end en flåde med en tilspidset bov - netop for at modvirke presset fra den eensidede bovbølge.

Med vinden på tværs

drejet bi
[ img - sail+hull-A.png ]
sejle langs diagonal
[ img - sail+hull-B.png ]
sejle lige frem
[ img - sail+hull-C.png ]
alternativt fremad
[ img - sail+hull-D.png ]

fig.1) - drejet bi:   vinden presser direkte op imod den HØJE tværskibs vandmodstand = hvilket betyder et 'næsten STOP' af fartøjet selv med sejlet hejst. Og uden strømmende vand, er der ingen flytning af vandcentret CLR.

fig.2) - sejle langs diagonal:   sejlende fremad, så er Vandcesntret flyttet fremad; og med presset fra den ensidigt afbøjede bovbølge så vil flåde stabilisere sig og sejle langs en diagonal
Du kan sejle videre på denne diagonale kurs, men du må justere dit sejl og rig i forhold til diagonalen - og ikke centerlinien. Men en diagonal sejlads vil IKKE give den LAVESTE vandmodstand.

fig.3) - sejle lige frem:   En Guarastyret flåde kan pege i enhver retning du måtte ønske!
Derfor kan en skæv retning kompenseres når CLR flyttes bagud ved at sætte flere Guaras ned agter - indtil CLR matcher CE. Glem dog ikke at Guaras der er sat ned vil bremse bevægelsen fremad.

fig.4) - alternativt fremad:   Et alternativ kunne være at flytte CE fremad så det matcher positionen af CLR - ved at sætte et forsejl eller fok i staget. Dette giver naturligvis større fremadrettet kraft fra sejlene.
Denne løsning ud af de fire forventes at give den hurigste sejlads.

Som altid - så er reglen:
et CE vil blæse til læ af et CLR

- og hvis dit sejl er justeret til denne kurs, så sejler du -

En mere afslappet forklaring:

Når der sejles fremad, så presses stævnen ind i søen og er af denne grund forhindret i at drive sidelæns - hvorimod vandet slipper væk agter uden at forhindre noget som helst der.
Og det er derfor at Dirch kun behøver at bruge sin 'dyppende paddel' i agterenden af sit fartøj:

Det har som konsekvens, at når der sejles med vinden på tværs - så vil vinden prøve på at flytte HELE fartøjet sidelæns, men vil kun være i stand til at flytte agterenden.

Resultatet: Med vandpres om stævnen, så er Vandetscentret CLR flyttet fremad, hvilket gør skibet vindgirrig (drejer op imod vinden), og vi må rette op med vores Guaras.
Men heller ikke det er et større problem. Som forklaret tidligere: På en flåde med Guaras, kan vi styre sidedriften uafhængigt i for og i agter, og vi kan flytte omkring med vores Vandcenter, som vi lyster, ved at sætte Guaras ned eller løfte dem op - og på denne måde korrigere vores kurs.

Under alle omstændigheder, så skal sejlet justeres til den sande vej gennem søen + hvordan vinden rammer flåden - og hvis sejlet således er sat omhyggeligt - så sejler vi. Hvis ikke, så har vi et problem!

SAND kurs og TILSYNELADENDE vind er de gældende parametre for justering af sejl
'SAND kurs' er retningen af dit kølvand
'TILSYNELADENDE vind' er retningen af dit flag eller vindfløj i mastetoppen

Og denne flytning af CLR fremad er måske årsagen til at nyere hurtige sejlbåde synes at bære mere sejl i forenden + eventuelt forsejl, bovspryd og fok - og at de også har ret så megen finne og køl agter - som den berømte 'Bluenose' fra Newfoundland - også kaldt "Nordatlantens dronning".  

[ img - bluenose.jpg]       [ img - canadian10.png ]
Kernen i styring af sejlbåde

Forstå det gamle CE og CLR mere rumligt

[ img - ce&clr.gif ]
På samme måde som den skitserede vind-surfer, så forstår vi i dag CE og CLR mere rumligt - som betingelserne hele vejen rundt om et sejlende fartøj.

CE er et initialord for 'Center of winds Effort' - eller simpelt hen Vindcentret - af fartøjet. Både statiske og dynamiske vindkræfter på skrog, kahyt, rig og alle sejl i den position som sejlene lige nu er justerede.

CLR er et initialord for 'Center of Lateral Resistance' - Vandcentret- og det er nu angrebspunktet for de fælles statiske og dynamiske kræfter på undervandsskroget - omdrejningspunktet - pivot-punktet.
Selvfølgelig kan vi skelne og dele vandmodstanden af den Sideværts modstand som styrer afdriften - og Fremadrettede modstand som begrænser farten fremad.

Bemærk den simple kendsgerning, at den dynamiske bidrag af både vand og vind vil svinge på grund af vindstød og bølger, og at dette gør nøjagtige beregninger af CE og CLR umulige; og derfor kan vi ikke lave nogen forudberegnet tuning.
Men det er der heller ingen behov for, fordi med disse teorier, så ved skipper i hvilken retning han skal flytte CE og CLR for at opnå den ønskede reaktion fra sit fartøj, og det vil han så gøre med sejl og Guaras.

Med andre ord:

"Vindcentret Ce vil blæse til læ af Vandcentret CLR" - (og det er simpelt hen sådan, fordi der ikke er andre kræfter som har indflydelse på situationen)
Det vi gør er, at vi "styrer". Vi reagerer på 'nu-situationen', med det vi ved om CEs og CLRs natur, og vi flytter enten CE eller CLR ved at ændre en eller begge af de dynamiske komponenter - eller alternativt en eller begge af de statiske komponenter.
Også det klassiske ror arbejder med CLR.
Hvis tingene alligevel går galt
Og hvis du ved et uheld eller dumhed har bygget dit fartøj, og den sideværts vandmodstand synes utilstrækkeligt til dit formål, så må du prøve at forøge denne ved at montere en finne, en sænkekøl, et stiksværd eller et sidesværd - eller du kunne sætte en række Guaras op langs siden af dit fartøj - eller måske du kunne montere en udrigger.

Hvis du ønske at sejle, så er det som i alle andre forhold i livet:
Det der tæller er det resultat du opnår - og ikke hvad du kunne, du skulle eller du ville have gjort.

Men ødelæg ikke din Guara-styring
Tilstedeværelsen af en ydre køl er ingen betingelse for at sejle med sejl.

Final Conclusion:

Hvis en Guara-flåde ikke kan krydse imod vinden, så er det IKKE et Guara-problem
- problemet er enten sejlet eller manglende sømandskab (viden).

Beviset:

En tømmerflåde er et fladbundet sejlfartøj, på samme måde som ethvert af de sejlskibe med sidesværd der er afbildede tidligere
De fartøjer der er viste er alle fladbundede sejlfartøjer uden køl, men ikke destomindre så er de uden større problemer i stand til at krydse imod vinden og holde en stabil kurs - men naturligvis vil et sidesværd af en eller anden type kunne få hende til at krydse tættere til vinden - eller som i Humber Keel-tilfældet give et drejepunkt for et plansidet og stabilt fartøj.

Teknisk kommentar:

Rorstyring og Guarastyring gør begge det samme: de flytter på CLR = vandets modstandscenter.
Rorstyring arbejder ved dynamisk at skubbe på det forbistrømmende vand - som skubber tilbage når det afbøjes på roret.
Guara-styringen flytter på den statiske position af undervaqndsskrogets Vandcenter - CLR

Og hvis du ikke kan lide at arbejde med CE og CLR, så kunne du sige:
Når der sejles fremad med vinden på tværs, så hindres boven i afdrift af presset fra bovbølgen - og det er afdriften af agterenden som du modarbejder og bringer i balance med forenden, ved enten at bruge dit ror, styreåre, Guara eller 'dyppe en paddel' - eller hvad du har.

[ img - mail-kly-runasimi.gif ]

Lima - December 2019 - Elvte udgave af denne side #6