Printervenlig
[ img - print2.png ]
Opsætning
Sammendrag
Hvad vi ved
Hvad vi IKKE ved
Materialer & Værktøj
Tømmerflåders Lod
Guara Styring
Form af Skrog
Sejl på Flåder
Moderne Udstyr
+ Tillæg
Inca's
[ img - inca-sol.png ]Quechua
SPROG
Casa
de
Dina
[ img - tumi2.gif ]Hotel i Lima
Faraoernes både
[ img - egypt-image.png ]For tusinder af år siden
INKA Tupac Yupanki togtet
[ img - inga.png ]år 1465
[ img - UK-flag.png ]
LANGUAGE
[ img - incaruna.gif ]
INCA
RUNA

Inkaernes Oceangående Balsaflåder

Teori for Stiksværd-navigation


Guara er et styresystem og ikke et køl-supplement - det er også et vind-styrings system


Første møde med balsa-flåder

Da spanierne mødte inkaernes balsa-flåder, blev de overraskede over den last de var i stand til bære - men også den kendsgerning, at disse flåder sejlede uden ror, men ikke destomindre var i stand til at lige så tæt eller bedre til vinden end de spanske skibe.

Hvad der efterføldende er skrevet er en HÅNDBOG for flådeskipper - styring med Guaras = stiksværd
vi har hørt mange navne for dette styresystem :
Guara - Vara - Barra
sværd - stiksværd -
sword - daggerboard - board af en eller anden slags - sænkekøl etc.
To GLASPLADE fotos - der viser et par af de SIDSTE balsaflåder - 6. nov. 1899
[ img - balsa-Bruning+Heyerdahl.jpg ] [ img - balsas107a-Bruning.jpg ]
Bemærk at det andet foto viser endnu en flåde i baggrunden - takket være Brüning Museum, Lambayeque, Peru

En balsa-flåde = en Kon-tiki-flåde er en flåde af balsa-træstammer med Guaras sat ned imellem stammerne til at styre den afdrift, som enhver sejlbåd har. Guara - som jeg både har set stavet 'Huara' og 'Vara' - kaldte de det, og Guara er det accepterede ord for disse sværd i familien af stiksværd, sidesværd, sænkekøle - ord som alle er synonymer for næsten det samme - generelt sænkekøle. Ordet Guara er ikke et Quechua-ord - det siges at komme fra et sprog tættere på Ækvator.

Guaras fungerer sammen med vind og vand alene - styrefart er ikke nødvendig

En anden fortolkning er, at 'Guara' simpelt hen kunne være en dårlig skrivemåde for det spanske ord "vara" eller måske "barra". Både vara og barrabetyder: pind, stok, stav, kæp (måske bræt)- og dette synes mere i overensstemmelse med en sømands daglige ordbrug. Men se i din egen spanske ordbog.
'Guara', 'vara' og 'barra' udtales alle af en indfødt som 'uara'. Der kommer let et nyt ord frem, når en lærd prøver at stave et ord udtalt af en indfødt sømand.
Ordet synes at have været underkastet de samme forvekslinger som ethvert navn der skal udtrykkes med forskellige sprogs alfabeter. For eksempel så udtales navnene Sven og Esben fuldstændig ens på spansk sprog. Spanierne kan ikke høre forskel på 'B' og 'V'.
Af samme udtale-skrive-årsager så har jeg set: Inca, Inka, Inga, Ynga og Ingar skrevet som synonyme skrivemåder for samme Quechua-ord.

Guara-styring ville jeg nok oversætte til Dansk som 'brædt-styring'

Dette Guara-system har fungeret i hundreder af år, selv om Thor Heyerdahl var nødt til at genopdage det.
I modsætning til det klassiske stævnror som behøver strømmende vand for at skifte retning på en båd - så kan en sejldreven Guara-flåde dreje statisk = på stedet. Derfor er der Guaras både for og agter. For at sige sandheden, så er et statisk drej ikke vigting for dem der sejler - ikke under sejlads.
Guaras behøver kun vind og vand for at reagere - men behøver ikke strømmende vand. Den grundlæggende ide er en afbalancering af afdriften agter imod afdriften af stævnen, når der sejles med vinden på tværs.

en principiel forskel:
Et Ror virker kun når der sejles - det trykker sidelæns på det strømmende vand.
Når vinklet ud, så er der brug for en fast hånd på rorpinden.
En rorstyret båd hejser sejlet for at få fart - og styres så ind på kursen.
Et Guara-styret fartøj sætter sine Guaras og hejser sejlet - hvorefter hun selv drejer ind på kursen og sejler afsted.
Den buede rå ses stadig på de viste fotos 70 år senere - så den er formentlig ikke tilfældig
Bemærk at Guara-brædderne er samlede i grupper i begge ender af fartøjet
- det kunne vi fortolke, som at en Guara-flåde ikke behøver nogen "køl" imellem
[ img - raft1841.gif ]
Tegning fra Ecuador 1841

I Sydamerika blev skibes udvikling anderledes.

De kendte stammebåde og udspændte kanoer, som de brugte på deres regnskovs floder, men ikke på Stillehavet. Der brugte de andre typer. Deres balsatræ er et forunderligt materiale - det letteste træ i verden, så i stedet for at udhule stammerne, så bandt de flere af dem sammen og fik en flåde med ret så god bæreevne - umulig at kæntre og umulig at bordfylde.

En flåde af stammer er et helt godt fartøj som kunne have en lang og tyk stamme i midten som stævn og køl, men når de sejlede med sejl så satte de nogle brædder ned mellem stammerne for at opnå en stabil kurs i den retning de ønskede.
Måske de med vinden på tværs prøvede at bruge en paddel /åre på læ siden for at kompensere vinden på kahytten og forhindre for megen afdrift - eller måske havde de et bræt til rådighed. Resultatet blev at de opdagede, hvordan de kunne afballancere afdriften af agterenden op imod afdriften af forenden. De opdagede Guara-styringen men ikke roret.

De kunne sejle over hele Stillehavet med deres tungt lastede men langsomt sejlende fartøjer, og de sejlede så effektivt tæt til vinden, at de uden større besvær kunne sejle tilbage til deres startpunkt.

Der var de i deres udvikling, da Europæerne kom og overtog kontrollen. Europæerne annerkendte mændene fra kystsamfundene som dygtige sømænd og sejlere, men de forstod aldrig hvordan Guara-systemet virkede.
For europæerne har virkemåden af Guara-systemet været en mysterie i århundreder: I deres egen fjerne verden har de simpelt hen aldrig forstået, hvordan disse stiksværd skulle bruges, men ikkedestomindre så brugte sydamerikanerne dem daglig på deres oceangående flåder.

Betingelsen for ethvert sejldrevent fartøj har altid været:
LILLE fremadrettet hydraulisk modstand sammen med en STOR sideværts ditto
Guara-styring - stadig noget af et mysterie

En første Guara-forklaring

[ img - Ulloa-drawing 1748.jpg ]
Balsa-tegning fra Ulloas bog fra 1748

Den tidligste tekniske beskrivelse af Guaras virkemåde er givet af de spanske videnskabsmænd Jorge Juan og Antonio Ulloa, som i 1736 var med en fransk geodætisk ekspedition til vestkysten af Sydamerika.
Den originale Spanske version af deres bog er fra 1748, og kan findes i Volumen I  side 314-320
Det digitale uddrag der vises her er fra den senere Engelske udgave fra 1772:  side 181-183
I denne engelske 500 siders bog, så giver siderne 183, 184 og 185 en nøjagtig forklaring på hvordan Guaras fungerer.
Med de senere Guara-besværligheder i tankerne, er det temmelig interesant at læse denne tidlige forklaring, og notere sig, at denne viden kunne have sparet mange 20-århundreds flåde-skippere fra alvorlige besværligheder.

voyage-frontpage.jpg voyage-183.jpg voyage-184.jpg voyage-185.jpg
sider fra 1772 bogen - hvor teksten om Guaras er fremhævet
Oversættelse af side 182-183:
"Hidtil har vi kun omtalt konstruktionen nævnt hvor de blev brugte; men den største særegenhed ved disse sejlende fartøjer er, at de sejler, krydser og arbejder lige så godt imod vinden som skibe med køl, og de har meget lidt afdrift. Denne fordel stammer fra en anden metode til styring end ror, nemlig med nogle brædder, tre eller fire yards i længden og en yard i bredden - de såkaldte Guaras, som anbringes lodret mellem stammerne i både forstavn og agterstavn, og ved at sætte nogle af disse dybt i vandet og løfte andre op, så kan der både faldes af, luffes op, drejes-bi og de kan udføre alle de samme bevægelser som et rigtigt skib; en opfindelse der hidtil har været ukendt for de mere ingelligente af Europas nationer, og om hvilke indianerne kun kender mekanismen, da deres ukultiverede mentalitet aldrig har undersøgt den logiske årsag."
- - - -
Udskrift af side 183-184:
"Når det sker at en Guara sættes ned i for-enden af fartøjet så vil hun luffe op; og når den tages op igen, så vil hun falde af.
På samme måde når en Guara sættes ned i agterstævnen, så vil hun falde af og når den igen tages op af vandet, så vil hun luffe op eller holde sig tættere til vinden.
Sådan virker metoden som indianerne bruger til styring af deres balsas-flåder, og undertiden bruger de fem eller seks Guaras til at forhindre flåden i afdrift, det er helt klart, at jo mere der er under vandet, jo større modstand yder fartøjets side; Guaras udfører den samme opgave som det side-sværd der bruges på mindre fartøjer.
Måden at styre på med disse Guaras er så let og enkel, at når en gang balsa-flåden er sat på rette kurs, så bruges der kun een eneste Guara der løftes eller sænkes som tilfældet kræver, og på den måde holdes balsa-flåden altid i sin tilsigtede retning."

Den arrogante holdning der udtrykkes imod indianerne og deres kultur kunne være personlig, den kunne være et almindeligt udtryk for den Europæiske kultur i relation til indianerne som laverestående i deres tjeneste - eller den kunne være dybt ironisk imod dem selv. Sandheden som vi ser den i dag er, kun få europæere overhovedet havde forstået Guara-forklaringen, og at en mand som Thor Heyerdahl var nødt til at genopdage fænomenet, selv han kunne have lært sig det i Guayaquil.


Thor Heyerdahls undersøgelse

Da Thor Heyerdahl på sin berømte sejlads satte en Guara ned efter reparation, så oplevede han at flåden ændrede retning. Uden at det var hans hensigt, havde han ændret på undersandsskroget.  
Denne opdagelse forårsagede en efterfølgende undersøgelse. Thor Heyerdahls forklaring er tegnet op efter at han have konsulteret og eksperimenterei i balsa-flåde-samfundet i Guayaquil i Equador, og han henviser ydermere til udgivelser af opdagelsesrejsende som Humboldt i 1810 og Stevenson i 1825.
citat: "I 1953 organiserede Emilio Estrada i Guayaquil en lille forsøgs-flåde som blev bygget som Kon-tiki af nine balsa stammer bundet sammen og dækket af et bambusdæk. På samme måde blev et råsejl sat på en sædvanelig tobenet mast på indfødt manet, og ligevis blev der indsat seks Guaras mellem stammerne, to yderst i boven og to i agterstævnen. Ingen paddler, ror eller styreåre belv medtaget på flåden, som blev sai i vandet fra åbne strand på kysten af Ecuador, med en besætning på fire."
(ref. bog: Kon-tiki, p.109).

Med 12 skitser som en tegneserie vises hvordan en flåde udstyret med råsejl og Guaras monterede langs hovedstammen vil reagere på sine Guaras under et statisk drej hele uret rundt.

Forklaring til serien af skitser:   
Hvis vi ønsker at ændre kurs, så må vi tage de Guaras op i den ende som skal gå til læ.
Uden greb i vandet vil denne ende så drive væk med vinden, mens resten af Guaras vil beholde deres greb i vandet.

[ img - thor-Guaras.jpg ]
- og det var netop hvad Antonio Ulloa og Jorge Juan havde forklaret 200 år tidligere

Balanceret afdrift med en sejljolle:

Eksperiment i Guayaquil blev fulgt op af et i Danmark, hvor en almindelig sejljolle blev udstyret med to Guaras /sænkekøle på linie.
Citat fra bogen: "Sejlads på en anden måde" (oversat fra engelsk)
"Det nye princip - brugen af to 'swinging swords' (sænkekøle) - gør det muligt at ændre trykket af vandet fra for til agter under sejlads. Med andre ord at styre på denne måde, og når fartøjet er på sin kurs at holde kursen ved at udligne trykket fra vandet på forenden og på agterenden af fartøjet. Denne nye konstruktion arbejder helt traditionelt, for så vidt at både fartøj, køl finne virker som de altid har gjort."

[ img - YDS-dinghy.gif ]
sænkekøl i bov   +   en fast køl   +   agter sænkekøl
citat-2:
"Så snart som vinden fylder sejlet og agter-finnen er løftet op, så vil det være foreste finne som er center for drejningen indtil at agterenden af båden står op imod vinden
Modsat - hvis det er agterfinnen, der er nede og foreste finne, der er løftet op, så vil stævnen dreje ned i læ og vinden vil blæse ind over agter.
I ethvert øjeblik og i enhver position så kan drejningen bringes til stop. Med andre ord, vindens tryk på sejlet og vandets tryk på skrog og køl kan bringes i ballance."

Undersøgelse og test ved Y.D.Stenild i Danmark 1986:   "Sejlads på en anden måde" - ISBN 8774 661 159
[ img - anden-maade4.gif]

Balanceret afdrift med en katamaran

foto af Dirch med hans DYPPENDE styrepaddel, sejlende sin Katamaran på Carnon-floden i Cornwall.  > > > 

[ img - dirch.jpg ]

Nogle af Stillehavets kanoer anvender samme princip som Guara-flåderne - de bruger en håndholdt paddel til styring.
som Dirch forklarer: han DREJER IKKE styreåren, som de gør på vikingeskibene, Stillehavets sømænd holder deres paddel imod læsiden af et af skrogene, og så sænker de eller løfter den for at AFBALANCERE AFDRIFTEN af agterenden i forhold til forenden.
Paddelen selv holder sig til båden presset af vandet - ligesom et sidesværd gør.

Bemærk:
Dette sidste eksempel angiver at det er AGTER Guara som er vigtig. Med en agter Guara kan du styre kursen.
Under normal sejlads fremad, så presses boven ind i søen og er derfor hindret i afdrift (hindret men ikke forhindret). Af den grund behøver forenden nogen Guara bort set fra til statisk drejning.
Det at ingen Guaras er nødvendig i forenden, synes i overensstemmelse med den gamle tegning af

De fire vidnesbyrd - henholdsvis fra to flåder, en sejljolle og en katamaran - viser det samme praktiske resultat:

I):   Jorge Juan og Antonio Ulloa beskriver dette ret nøjagtigt i år 1747, og viser tilmed en tegning af en indfødt flåde.

II):   Emilio Estrada placerede sine seks Guaras som par langs den centrale stamme, og når han løftede en Guara /sænkekøl op foran eller agter, så blæste den ende af hans fartøj uden Guara med vinden, fordi den havde mistede sit greb i vandet.

III):   Stenild afbalancerede på samme måde en sejljolle - forlængede dens naturlige køl med en sænkekøl for og en agter - og smed så roret væk.
Ved at løfte eller sænke Guaras in sænkekølsversionen i hhv. bov eller agter - så blev sidedriften afbalanceret.

IV):   Dirch med hans håndholdte paddel bekræfter fænomenet ved at anvende samme princip - afbalancerer sidedriften (uden behov for at vride padlen).

Asien: Guara styre-system på Taiwan og i Vietnam

På vores vej igennem et hav of information, opdagede vi at Guara- /sænkekøl-styring også er kendt både på øen Taiwan og i Vietnam-området til brug på deres bambus-flåder - og begge steder hævder de at have fået stiksværd-styringen fra Kina.
   ref-1:   Cheng Kung University: "A brief history of the Evolution of Taiwanese Rafts"
   ref-2:   UNESCO: "Asian shipbuilding technology"
Den eneste grund til at vi kom til at kende disse skrifter er, at forfatteren havde skrevet på engelsk sprog - og bubliceret på internettet.
I ingen af de asiatiske tilfælde har vi været i stand til at tyde noget som helst mere omkring asiatisk Guara-viden.
Denne reference til asiatiske flåder har vi fået fra bogen af P.J.Capelotti: Sea Drift - ISBN 0-8135-2978-6.
Der er ingen vidensbyrd som antyder, at Guara-systemet har været kendt uden for Asien og Sydamerika.
- ikkedestomindre i Afrika, synes det som Egypterne i tiden før vor tidsregning brugte at dyppe deres styreåre - ikke dreje den
[ img - seagoingChineseRafts04.jpg ] [ img - Taiwanese-raft-model.jpg ] [ img - Taiwanese-draft.gif ]
En sådan information får os uundgåeligt til at spekulere på, om der hen over Stillehavet har været kontakt til Kina forud for den berømte admiral Zheng He som 1421 "opdagede verden". Vi tror, at der i Kina stadig er dokumentation, som hverken er blevet oversat eller offentliggjort omkring deres admirals rejse til den vestlige halvkugle.
En rorgænger kan balancere afdriften. At drive med en båd har vi altid kendt.
[ img - scale.gif ]

Den empiriske teori om at balancere afdriften

Vi kan pege vores flåde hvor vi vil ved at justere Guaras AGTER i balance med dem FOR
= Vi styrer afdriften af begge ender uafhængigt af hinanden

Balancering af afdrift er en teori som synes brugbar i alle tilfælde og for ethvert sejlende fartøj - flåder så vel som både, enkeltskrogede og flerskrogede.
De fire eksemplet forklarer alle, at når et fartøj sejler med vinden ind over siden, (agten for tværs, halv vind, foran for tværs), så kan vi balancere afdriften af boven og af agterstavnen uafhængigt af hinanden ved at sætte Guaras ned.
Afbalancering af afdriften mellem agter og for er den måde man atyrer bådens kurs.

Animering af et statisk drej - med vinden på tværs
[ img - balsaturn.png + balsaturns.gif ]
Hvis vi hæver foreste Guaras, så vil vinden presse på fartøjet og drive boven sidelæns, alt imens flåden (eller jollen) drejer som på et hængsel rundt om den neddykkede agter Guara
- båden vil dreje indtil agterstævnen peger op imod vinden. Så er fartøjet klar til at hejse sejl og sejle afsted.
Omvendt, hvis vi løfter agterste Guaras /stiksværd /sænkekøl, så vil agterenden drive sidelæns og fartøjet (her en jolle) vil dreje boven op imod vinden.

[ img - dinghy.png + dinghys.gif ]

Af samme grund som at et ror er placeret agter for skroget, så er agterste Guaras de mest nyttige til styring af flåden, idet boven er holdt fast i bovbølgen.
Ved at løfte den agterste finne /Guara op = så vil agterstævnen opnå mere afdrift og drive væk = båden vil luffe op.
Ved at sænke den samme agterste finne /Guara vil agterenden yde større modstand imod afdrift og vores fartøj vil falde af.

Den balancerede afdrift er årsagen til, at de første observationer 4-500 år siden om manøvredygtigheden af balsaflåderne alle fortalte os, at disse sydamerikanske balsaflåder var i stand til at sejle ud om morgenen og returnere til samme std på kysten om aftenen (hvad der ikke altid var muligt for de europæiske fartøjer). Men hvordan styresystemet virkede blev ikke undersøgt.

Hvad de gamle krønnikeskrivere heller ikke fortalte os var, at en flåde styret af Guaras på linie kunne have noget besvær med at sejle plat læns, hvis de ikke satte tilstrækkelig Guaras ned agter. Men det problem kender vi fra vores egne både, at når vi sejler rumskøds må vi lade sejlet trække og ikke skubbe imod skroget. Det tema vil vi omtale i et eget kapitel.

Eksempler på lignende fysiske balancer:

[ img - 3-forces-k.gif ]
At balancere afdriften er ikke noget specielt for Sydamerikanske flåder. Vi kan se den samme sammensætning af of 3 kræfter på en skonnert eller på en åledrivkvase, hvor vi kan styre sejlratningen (sideværts) ved at regulere vindens pres mellem messan og forsejl.
Der er en hård kerne af sejlere som erklærer, at de kan sejle deres båd uden et ror - ved at 'spille' alene på deres sejl.
[ img - 3-forces-s.gif ]
[ img - seesaw-2.gif ]
På en bismervægt kan vi tippe vægtstangen, ved at skifte loddet eller flytte det ud langs armen.
Det er en balance mellem 3 kræfter på samme linie.
Og det er det vi gør med vores fartøj.
[ img - steelyard.gif ]
Naturligvis ved vi, at udtrykket 'PÅ LINIE' ikke er korrekt: En vægt er ophængt et lille stykke over vægtarmen - og CE-centret af et sejl er et lille stykke til læ for bådens centerlinie samtidig med at CLR er et lille stykke til luv - helt tydeligt på en krænget båd.
- og det er lige præcis det der får tingene til at virk.

En arbejdsmetode der benytter balanceret sidedrift

En åledrivkvase er en fladbundet fiskerbåd, som arbejder ved at drive sidelæns, trækkende en drivgarn langs havbunden.
Da den har flere master og sejl, så er trickset at styre sidedriften ved at balancere sejlene - som indikeret tidligere.

Den samme måde at fiske på; at hale et trawl langs bunden mens der drives langsomt sidelæns blev ogs brugt i de lavvandede strandsøer langs den sydlige kyst af Østersøen.

[ img - eel-drifter.jpg ]

Tre KENDSGERNINGER omkring balanceret afdrift:

En Guara-flåde sejler "rorfrit" - simpelt hen fordi hun ikke har noget ror
- og hun følger de helt samme regler som ethvert anden "rorfri" sejlbåd på havet -
Bemærk:   hverken kovende eller vende over stag
Guara-styrede fartøjer vender på stedet uden behov for hverken fart eller drift fremad
- og derfor taler vi hverken om at stagvende eller kovende -
de flytter deres Guaras og justerer sejlet - og drejer så bare
Og dette er alt hvad en skipper behøver vide for at sejle en Guara-flåde:
Ved at bruge Guaras i bov og agter, så kan du sætte kursen på dit fartøj
- og hvis dit (eller dine) sejl er indtillet for denne kurs, så vil du sejle -
en anden måde at fortælle den samme hiostorie

Ror sammenlignet med Guara

Fordi boven under sejlads er holdt fast af bovbølgen, så er en styre-Guara altid placeret hvor et ror ville have været:   i agterenden af fartøjet
- og hvor et ror aktivt presser agterenden op imod vindens kraft, der modsætter en Guara sig passivt vindens pres
Og af den grund er det kun rorstyrede fartøjer der skelner mellem manøvrene: stagvende og kovende - fordi et ror skal bruge strømmende vand, eller vil det ikke virke.
Guaras har ikke dette behov.

Stagvende versus kovende med kun eet sejl på en enlig mast

Om du vælger at stagvende eller kovende er mere et spørgsmål om hvilken rigning du har - og om sejl for flåder forklarer vi her.
En sletriget fartøj kan stagvende helt fint, løbe stævnen op i vinden og skifte over. Kovende er mere problematisk fordi du er nødt til at bomme = tvinge din bom op imod vinden for at lade den svinge (voldsomt) lige hen over dit hovede.
Et råsejlsrigget fartøj kovender meget fint og sikkert, men hun kan under en stagvending have besvær med at nå op i vindøjet, hvor hun skal brase råen over for at skifte hals. Det er et problem, der svarer til at bomme.
Og enhver af de to manøvrer et lettere at udføre mere sikkert, hvis du har flere sejl på din skude at arbejde.

Intet af dette har meget at gøre med hverken ror eller Guaras - kun at en Guara-flåde ikke behøver løbe op og igennem vindens øje - hun kan dreje statisk.
Men vi erkender at mange skippere på enmastede råsejlere elsker at stagvende - for at vise deres dygtighed som "master of the sea".


Råsejl-riggede flåder fungerer som Emilio Estrada viser på sin tegneserie  
Stagvending viser Emilio Estrada med figurerne 9, 10 og 11.
Kovending viser Estrada med figurerne 2 og 3.   Kovende er den samme manøvre som stagvende, det er kun at bruge Guaras i den anden ende af flåden

Jeg tror ikke at 'sletsejl'.rigningen var almindelig i Sydamerika før spanierne kom, men vi har set adskillige kombinerede rigninger på kopi-flåder, som har sejlet ud i Thor Heyerdahls kølvand.  
For Guara-flåder er fremgangsmåden nøjagtigt den samme for sletsejls rigning som for råsejlrig:   Sæt Guaras ned i den ende som du vælger som omdrejningspunkt, og flåden vil begynde at dreje. Så justere sejlet (sejlene) til denne nye kurs og gå tilbage til din oprindelige Guara bestykning. Derefter kan du sejle videre på det andet ben med vinden in fra den anden side.
Hovedforskellen er som nævnt, at Guara-styring ikke behøver at vandet strømmer for at dreje dit fartøj - der kan drejes 'på stedet'.

For den Skipper som vil planlægge længere fremad og på højere niveau

[ img - weathercock.gif ]

VEJRHANE princippet

Med det fælles center af dine Guara som drejepunkt, så vil dit sejlfartøj blæse ned i læ

[ img - CLR5-star-33.gif ]
Det fælles center for Guara udgør grebet i vandet
- som et søm holder fast i en væg
På samme måde som at du kan hænge et billede på skrå (i et tyngdefelt),
så kan du sætte kursen på din båd /flåde /i et vindfelt)!
du bestemmer ophængningspunktet - eller hvor grebet i vandet skal være
[ img - slant-picture.png ] [ img - slant-boat.png ]
- og tyngdekraften - henholdsvis (norden)vindens kraft vil gøre resten -

Vejrhane med kun fire Guaras:
En flåde vil være helt ude af kontrol indtil vi sætter en Guara /stiksværd ned
og her vil vi vise hvad en NORDLIG vind kan gøre, hvis vi sætter ned i den yderste sprække mellem stammerne.

#1):       med Guaras sat ned i begge agterste hjørner og en nordlig vind blæsende - så vil flåden reagere og dreje omkring den blå stjernemærkede punkt mellem de to Guaras, mens mast og sejl vil drive til læ - klar til at sejle afsted med kurs mod Syd.
#1):[ img - raftS2.png ]
#2):[ img - raftE2.png ]
#2):       Hvis vi sætter Guaras ned i bagbord både for og agter, så vil flåden igen dreje omkring sit nye stjernemærkede punkt mellem de to stiksværd og sejl+mast vil drive i læ - efterfølgende vil flåden så pege imod Øst med vinden på tværs i bagbord.
[ img - pahi63.gif ]
Et sidespring til Guara styring på oceangående katamaraner.
#3, #4 og #5 viser at med en Nordlig vind vil vi have flere muligheder for en NordVestlig kurs. Hver Guara vil holde fast i vandet, men er samtidig en vandbremse for sejlfart.
#3):[ img - raftNW1.png ]
#4):[ img - raftNW3.png ]
#5):[ img - raftNW.png ]
Hvad der er bedst for den aktuelle flåde i den aktuelle situation må skipper selv finde ud af.
#6):       Hvis vi ser på symmetrien i vores fire Guara-positioner, så viser ovenstående eksempel os, at vi uden større problemer kan flytte eller skabe CLR = drejepunkter hele vejen rundt om masten og overalt på flåden, som vist her med stjerner.
og endnu flere drejepunkter er mulige, hvis nogle af Guaras kun er sat delvis ned.
#6):
[ img - raftstars.png ]
Efter at have sat Guaras ned, så har flden greb i vandet og vil dreje som en vejrhane omkring sit drejepunkt klar til at sejle afsted på en ny kurs, hvis sejlet er sat til det.

Så snart som du har valgt din Guara-kombination, så er næste skridt at sætte dit sejl til den kurs du har valgt - og så sejle afsted.

Konklussion:
Du kan styre kursen af din flåde hele kompasset rundt - med Guaras alene
- og du er ikke begrænset til alene at bruge Guaras langs den centrale stamme -

Hvad de forgangne generationer prøvede at fortælle

En moderne forklaring på
hvad de gamle Sydamerikanere gjorde

Et Guara styresystem virker kun med kombinationen af vind på sejlet op imod den hydrauliske modstand af undervandsskroget
[ img - CE4star-37.gif ]
CE = Center af vindens kraft er på et firkantet råsejl er midtpunktet af sejldugen
Guayaquil, Ecuador 1841
Tegningen der blev lavet af den franske løjtnant, senere admiral François-Edmond Pâris
er vores teknisk mest detalleret af gamle tegninger, og set i lyset af hans senere karriere føler vi ingen grund til at tvivle på dens troværdighed
[ img - balsa1841+.jpg ]
Halvcirklen for CE = Center for vindens kraft på et enligt råsejl er overført til den gamle tegning
- og synes at gå lige hen over den foreste Guara-gruppe.
[ img - semic.png ]
[ img - semicircle1841.jpg ]
Med henvisning til denne gamle franske tegning fra 1841, kan vi med tre simple skitser vise at hvad de gjorde på en flåde var at flytte centret for hydraulisk modstand mellem for og agter.
Det har som konsekvens, at fartøjet vil reagere som reglerne siger: vinden vil blæse og vores flåde vil dreje, indtil centret for vindens kraft er blæst direkte i læ af det aktuelle drejecenter, defineret ved positionen af Guaras - og vi har fået en ny kurs.
[ img - CLR5-star-33.gif ]
Grebet i vandet er normalt kaldt CLR = Center of Lateral Resistance
[ img - Guaras-FF.gif ] [ img - Guaras-AF.gif ] [ img - Guaras-AA.gif ]
I både flåde og sejljolle eksemplet der blev nævnte før, manipulerede vi = ændrede på formen af undervandsskroget og på denne mde styrede vi positionen af det Centret for Hydraulisk modstend = CLR og med det kursen på fartøjet.

Ikkedestomindre så giver den gamle franske tegning mere information. Der er grund til at notere sig, at den foreste gruppe af Guaras er lige foran masten og ikke i boven. Det er en placering som synes lige under hvor sejlets center CE kan bevæges i sin halvcirkel:
Den placering har som konsekvens, at Guaras foran masten ikke yde meget til flådens kurs - de kan bedre betegnes som et køl supplement. På den anden side, så er behovet for bov-Guaras til at styre ikke stort, mens vi sejler fremad. Flåden vil presse sin stævn in i søen og det vil bremse afdrift af boven.
Det er agterste Guaras som har opgaven at sætte kursen - og dette er i fuld overensstemmelse med teorierne der er udtrykt som 'balanceret afdrift'.

Den helt almindelige regel for ethvert sejlfartøj:
Vinden vil blæse fartøjet ned i læ af hendes greb i vandet!
og på den måde sætte kursen på båden

- og det er netop hvad de græske guder Zephyr og Poseidon sammen prøver at forklare her:
[ img - anden-maade-D.gif ] [ img - anden-maade-A.gif ] [ img - anden-maade-B.gif ] [ img - anden-maade-C.gif ]
Set i tværsnit med vinden på tværs, så er det lettere at acceptere, at Vindens Center CE for sejl /mast helt klart er blæst ned i læ af skrogets CLR-center.
- og bemærk, at en båd vil krænge vindens center endnu mere ud, men at en bred flåde ikke behøver at krænge - og heller ikke gør det.
sail dinghy with gaff rig
[ img - CE+CLR+dinghy.png ]
viking replica Kraka
[ img - CE+CLR+kraka.png ]
with central Guaras
[ img - CE+CLR+raft.png ]
with windward placed Guaras
[ img - CE+CLR2+raft.png ]
- og ved at se på billedet længst til højre af en flåde, så kunne vi spørge hvad der vil ske hvis vi i stedet for at sætte Guaras ned langs den centrale stamme satte de samme Guaras ned i den yderste sprække i vindsiden?
- og svaret vil blive, at på samme måde som en "vejrhane" eller anden vindfløj vil flåden stå mere stabilt for vindstød og bølger og med mindre svingning netop på grund af den større afstand fra drejepunktet til vindens center = fra CLR til CE.
Derfor, hvis du flytter din centralt placerede Guaras ud i sprækken i vindsiden så vil du vinde stabilitet - på samme mde som en krænget enkeltskrogs båd gør
- og dette kan man så sammenligne med et pendul, som i en længere snor vil svinge langsommere.

Her er to lektioner:
A): Det er rigtigt at flere Guaras sat ned giver mere køl og teoretisk mindre afdrift - hvis du har brug foor det,
- men men Guaras af 2-3 meters længde er temmelig effektive vandbremser hvorfor flere Guaras sat ned ogs vil give tab i fart samt svække følsomheden af styringen med Guaras.
Derfor, hvis du kan sejle alene med dine lange lige sidestammer som køl og kun få Guaras nede til at styre - så gør det.

B): Stor afstand fra vejrhanens drejepunkt til dens vind-center, gør det samme som stor afstand fra det hydrauliske center af Guaras (CLR) til sejlets center - det det bringer mindre udsving og lavere frekvens af vejrhanen så vel som mindre udsving af flådens kurs når vindstød og bølget rammer.

Glem ikke, at ethvert sejldrevent fartøj ude på havet alene er underkastet vind og sø og intet andet - og naturligvis angriver de begge fartøjet i deres eget angrebspunkt CLR og CE. Fartøjet er "virtuelt udspændt " mellem de kræfter der påvirker disse centre CE og CLR.

[ img - weathercock.gif]
det er derfor vi kalder det "Vejrhane-princippet":
en vejrhane vil altid have en stabil visning i forhold til vinden
- og netop det vil en Guara-styret flåde også -
for mange versus for få

Slå ikke din guarastyring ihjæl

Gør som de gamle undersøgelser angiver: sæt et par Guaras ned i forenden og et par mere i agterenden - og brug disse to yderste par til styring.
Hvis din flåde er trimmet, så vil det gøre det.

Bemærk Dirchs iagttagelse: når du sejler fremad, så har du kun brug for en agetr-Guara eller paddel, der kan dyppes ned for at styre.
Tangaroa 1965 sejlede igennem det vanskelige Tuamotu øgruppe i Fransk Polynesien ved kun at bruge 3 Guaras. Een foran - og to agter.

Erklæring:
Guaras er et styresystem og ikke et kølsupplement!
"Kølen" på en flåde er den lange og rette side-stamme,
som giver flåden den nødvendige høje laterale hydrauliske modstand

Tab af Sejlfart. En ting er Guara-holdere, men fyld IKKE din flådebund op med Guaras! Enhver finne der sættes ned under et fartøj vil naturligvis reducere afdriften, men også reduce farten. Det er forbløffende hvor meget et overskud af lange og dybe finner som Guaras kan bremse farten.
Som køl vil derfor een "bred Guara" nok være bedre (bremse mindre) end flere smalle.

Mere køl. Hvis du absolut vil have mere køl for at kunne gå højere til vinden eller lignende, så kunne du tilføje et sidesværd, en sænkekøl eller et "luv"-sværd ved at sætte et brædt /Guara ned i en styreneutral midtskibszone, som er lige der hvor CE passerer hen over på sin tur rundt om masten. Og af hensyn til en nyttig stabiliserende vejrhane-effekt, så først et "luv"-sværd før end en sænkekøl før et sidesværd.
Og så ikke mere.

Hæmmet styring. Faren er, at du kan "slå din styring ihjæl", fordi for mange Guaras sat ned vil reducere virkningen af din agter styre-Guara, reducere dens indflydelse på CLR = det fælles Center of Lateral resistance.
Og vi mistænker dette fænomen som værende det der dræbte Kontiki2 expedition 2015. De kunne ikke styre deres Guara-flåder tilbage til Sydamerika og forsvandt derfor ud i Sydhavet.

Brækkede Guaras. Omkring de mange brækkede Guaras som vi har hørt om, så kig på dette forslag til en flexibel fastgørelse i Inca-stil:

En hypotese - som stadig mangler erfaringsmæssig bekræftelse:
For mange Guaras sat ned som køl-supplement vil være en forhindring for styringen
- og en overfyldt underside var den formodede dræber af Kontiki2 ekspeditionen af 2015 -

- en helt pæn gruppe af vandbremser
- som ikke kan yde megen styring
den tæt pakkede underside af Manteño flåden 1996
[ img - manteno3.jpg ]
udstyret med 24 Guaras (af hvilke halvdelen brækkede)
[ img - Tangaroa2-guaras.jpg ]
undersiden af Tangaroa2-2006
- ingen kommentarer givet -
[ img - GuarasOver1.png ]
[ img - GuarasOver2.png ]
- for mange Guaras sat ned kan hæmme styringen
Kontiki2:
De mange Guaras sat ned for at give køl OVERMANDEDE styringen
Vigtigt:
Hvis du overfylder din flådes underside med for mange Guaras,
så vil du reducere følsomheden af dit særlige styre-sværd - og du vil kunne ødelægge styringen
- det er stadig det FÆLLES center [ img - CLR5-star-33.gif ] CLR for alle disse Guaras, som bestemmer kursen -
Rorfri sejlads er en sport for de mest hårdhudede

Reglerne for "rorfri sejlads" gælder også for Guara-flåder

.
Og glem ikke, at et "nødror" lavet af et drivanker i en hanefod også virker ved at flytte CLR rundt
[ img - seabrake_emergency_steering.jpg ]drivanker i hanefod
[ img - Rudderless_Sailing_by_Joel_Brand.gif
En rorfri sejler der her løfter sin sænkekøl for at flytte sit hydrauliske center mere agter ud.

En flåde sejler "rorfrit" - simpelt hen fordi hun ikke har noget ror - og principperne for "rorfri sejlads" er et tema for megen skrivning af bøger, manualer og på internettet.
Link til nogle af skriverierne om rorfri sejlads

Skroget af selve flåden er skipper nødt til at acceptere med dets stærke og svage indbyggede kvaliteter - men han kan arbejde med sine Guaras og justere sit sejl

Centret af vandets modstand vil under hele sejladsen være i balance med kræfterne fra vinden - på ethvert tidspunkt. Det er denne balance som bestemmer kursen på flåden, hvilket også betyder, at de eneste måder en skipper kan korrigere en kurs er ved at ændre på skroget under vandet = justere på Guaras - eller flytte på sejlets center, hvis rigningen tillader det.

En Guara-flåde sejler rorfrit - simpelt hen fordi en flåde ikke har noget ror
- og hun følger de samme regler som enhver anden rorfri sejler på havet -

post scriptum:

Hvis du stadig er i tvivl om, hvad en rorfri sejler kan gøre - så spørg en wind-surfer.   Han ved det, for han sejler uden ror!
[ img - ce+clr.gif ]
Når du sejler på vandet er du nødt til at regne med afdrift

Den uundgåelige Afdrift

Vind på tværs af et fartøj giver afdrift, det ved enhver sømand, og skipper er nødt til at regne med afdrift, som kun kan undgå når han sejler med vinden. Det fænomen gælder for ethvert fartøj - måske med undtagelse af neddykkede undervandsbåde, [ img - beach-sailer.jpg ]   -   [ img - railSailerStamp2005.jpg ]   og   [ img - iceboat.jpg ]
Kaptajnen på krydstogtskibet ved det, og det er derfor at hans skib er forsynet med sidepropeller både for og bag til at kompensere. Ogs fragtskipperen ved det. Han har kun een skrue og eet ror, og derfor er han meget forsigtig, når han med vinden på tværs sejler langsomt ind i et snævert havneindløb. Han vil formentlig ikke gøre det uden slæbebåd til hjælp.
Regneregel:
Den sande kurs er resultatet af den styrede kurs sammen med afdriften
(hvad enten afdriften skyldes vind eller strøm)

Sejlskibe er generelt trimmede for vinden på tværs, men som sagt: de kan ikke undgå afdrift. I nogle helt specielle situationer kan vi direkte gøre brug af denne bredside-afdrift - som for eksempel åledrivkvasen, der som navnet antyder arbejder ved at drive sidelæns, eller når et sejlskib 'drejer bi' med båden - gør brug af dens store sideværts vandmodstand til at ligge stille med sejlet hejst - vente mens der drives meget langsomt. -

Vind på tværs er "årsagen til al afdrift" - og det er derfor at et sejlskib altid synes at pege tættere til vinden end den sande kurs.
Når vi sejler en sejlbåd, så er vi nødt til at regne med afdrift, og afdriften afhænger af vindens styrke, af sejlets areal samt af skrogets vindmodstand - alt sammen op imod den sideværts vandmodstand. Stærkere vind så mere afdrift - og naturligvis: mere sejl = så mere afdrift. Afdrift er simpelt hen et resultat af de sideværts vindkræfter op imod den sideværts vandmodstand af skroget.

Ethvert sejlskib skal have en LAV fremadrettet vandmodstand + og en HØJ sideværts ditto
- og vind på tværs - på trods af den HØJE sideværts vandmodstand - giver afdrift -

På en ret afskåren flåde er de almindelige udtryk en smule forvirrende. En sådan flåde kan faktisk sejle på skrå med et hjørne som stævn, således at vi kunne have tvivl om "kursen" - langs en diagonal eller en centerlinie?
Ikkedestomindre, så kan en Guara-flåde "pege" som du vil hele kompasset rundt. Hvis sejlet er justeret til at sejle langs en diagonal, så kan en skipper med en lige afskåret flåde sejle langs denne diagonal, det er ikke problemet - men han skal stadig kalkulere med nogen afdrift.
Forvirringen omkring "diagonal sejlads" versus "centerlinie sejlads" synes at være en del af problemet ved sidste fejlslagne flåde-togt 2015.
[ img - afdrift+styret-kurs-A.png ]
en tilspidset flåde kan sejle afsted som den peger - langs en centerlinie
+ med nogle få graders afdrift
[ img - afdrift+styret-kurs-B.png ]
en lige afskåret flåde kan sejle langs en diagonal
+ tilføjet de samme få graders afdrift
men taber sejlfart ved at "krabbe" halvt sidelæns
Men -
hvis du forstår billedet som 4 forskellige flåder - ja, de kan sejle i linie
[ img - afdrift+styret-kurs-C.png ]
Uafhængigt af hvordan båden peger, så giver vind på tværs afdrift, og du vil ikke være i stand til at sejle langs en ret linie!
Det synes en logisk konsekvens af de to første figurer, at en Guara-flåde skulle være i stand til at justere sin pegen til at være i overensstemmelse med den sande kurs
- men DET ER FORKERT!   Skipper skal først sætte sin kurs + og derefter lægge afdriften til.   Kun ved læns sejlads = direkte med vinden kan han undgå afdrift.

Afdrift er ikke påvirket direkte sejladsen fremad, fordi det er sejlets effektivitet som har opgaven at splitte vindens kraft op i en tværgende kraft og en fremadrettet, og så skubbe med størst mulig kraft fremad imod den laveste vandmodstand.
Indirekte vil et reb eller anden reduktion af sejlet også formindske kræfterne fra vinden - og dermed reduceres både fart og afdrift. Men da vinden på skrog og hytte ikke er reduveret, så vil kræfterne tilsammen give relativt mere afdrift når der sejles rebet. Og den kendsgerning har som konsekvens, at en stor overbygning på en flåde giver en stor afdrift.
Den udfordring at finde den MINDSTE fremadrettede vandmodstand af flåden, var for eksempel formålet ned det Norske tankforsøg.
- men de mistede denne fordel i forvirringen om hvad kurs de i virkeligheden sejlede - versus den kurs som de troede de sigtede med deres flåder.

Der eksisterer mange typer af lodrette "køl-brædder"

Guara-familien:
Stiksværd, sænkekøle og sidesværd

Alle kan sejle en båd med vinden - og at sejle med vinden på tværs er heller ikke svært

"Kunsten at sejle er at krydse tæt til vinden"

Det er det der vil bringe skipper og hans sejlfartøj op i mesterklassen

En sidesværds-forklaring
[ img - wind+vand.jpg ]
CE=Center for vindens kraft versus CLR=Center for sideværts vandmodstand

Sidesværd - i familie med Guara

Guara /stiksværd var fuldstændig ukendt for Europæerne. Det sjove er at et lignende system - en fætter til Goaras - har været brugt i adskillige hindreder af år i det nordlige Europa i form af sidesværd.

Hollænderne opfandt ikke sidesværd. De så det under deres opdagelsesrejser blive brugt ude i det fjerne i de tidlige 1500-tal. I Kina har de en dokumenteret erfaring på mere end tusinde år.

Resultatet af denne iagttagelse så vi på de hollandske floder, kanaler og indlands-vandveje, på den tyske, den frisiske og Vadehavskysten op til syd i Danmark. Hele vejen op og ned af Englands østkyst, på Themsen og Humberhavde vi disse 'dagligdagens arbejdsheste' i form af fladbundede både med lav dyegående så som 'Sloop', 'Barge', 'Keel', 'Ewer', 'Tjalk', 'Seascow', 'Botter', 'Kaag', 'Kahn', 'Curonian' etc. - alle uden køl. Selv så langt væk som de lavvandede strandsøer langs den Baltiske kyst af Tyskland og Polen op til den Kuronske strandsø mellem Litauen og Kalingrad, sejlede de med flad bund og sidesværd.

Selv om de måske gør det bedre med sidesværd
så kan ALLE de afbillede fladbundede fartøjer sejle imod vinden.

I Kina kendte de til Guara-styring - og fra Kina kom sidesværdet til Europa - men Guara-styringen kom ikke
Song dynastiet i Kina er samtidig med de Sydamerikanske flåder
[ img - SongJunk.jpg ]
13 århundrede junke tegnet med to sidesværd

[ img - 2-thames_barge.jpg  ]
'Thames barge' der hviler ved ebbe
[ img - 1-thames_barge.jpg ]
sletrigget engelsk 'Thames Barge'
[ img - 3-humber_keel.jpg ]
'Humber Keel' let genkendelig på hendes råsejl
[ img - 9-old_curonian.jpg ]
'Curonian' fiskerbåd
viser hendes lave dybdegang
[ img - 5-ribe_evert.jpg ] [ img - evert-i-kran.jpg ]
Dansk vadehavs 'Evert'
vil vise sin flade bund
>>Mus-over<<
[ img - 8-rebekka_fano.jpg ]
Dansk Evert landet i Vadehavet
[ img - 4-plattbodenschiff.jpg ]
Tysk fladbundet landet på vadehavets kyst
[ img - Trouwe-Hulp-droogvallen.jpg ]
Hollænder landet på en kyst i aftensolen
[ img - lemsteraakLiftingLuffLeeboard.jpg ]
Hollandsk 'Lemsteraak' viser hvordan et sidesværd i vindsiden vil krænge ud af vandet
Med sit HØJE tværskibs og LAVE fremadrettede vandmodstand, så er alle de afbildede fartøjer i stand til at krydse imod vinden, selv om nogle af dem - men ikke alle - gjorde bedre med sidesværd

Til forskel fra Guaras, så er sidesværdet monteret uden på skroget og normalt et på hver side - tilsyneladende for ikke at forstyrre helheden af hverken skrog eller lastrum - og de er placeret midtskibs, meget centralt på siden af sejlets CE = vindens trykcenter, for ikke at forstyrre trimmet af deres fartøj, som jo styres af ror.

SIDESVÆRD blev især brugt til at stabilisere kursen ved at reducere afdriften af fladbundede sejlbåde, som ikke kunne have nogen naturlig ydre køl - væsentligst fordi de havde brug for at sejle, lande og gå på strand i lavt vand eller flodsenge ved ebbe. Op til eet kompas-streg = 6 grader tættere til vinden, end den samme båd med sidesværdet oppe - er det blevet fortalt os.

Men det sejlende folk opdagede at et sidesværd kunne være en stor hjælp som drejepunkt når de drejede igennem vindøjet under en stagvending. Og med et sidesværd hængende adskillige fod under skibets bund, så var de også en god sonisk alarm imod banker og grunde, når de sejlede i lavvandede områder.

[ img - hull of Humber keel.jpg ]
[ img - humber_keel+leeboard.gif ]
Siden Vikingerne for mere end 1000 år siden erobrede Danelagen, landet omkring Jorvik (engl.York), så har deres råsejl drevet bådene på Humber-floden under betegnelsen 'Humber Keel'
'Humber Keel' med hendes lange, dybe og flade side var udstyret med sidesværd, men ikke p grund af behov for køl - den flade side gjorde det, og specielt når hun var lastet ned. Den gjorde det så godt, at hun var svær at dreje i snævre farvande. Derfor var hovedårsagen til sidesværdet at give et drejepunkt under drejning - og naturligvis en sonisk alarm for lavt vand, da det hængte en yard under bunden.
'Humber Keel' var vel afbalanceret og hendes mast ret langt fremme for at matche CLR - Centret af vandmodstand der jo flyttede fremad når der sejledes. Sidesværdet var som nævnt mest for at kunne dreje. Hvis masten ikke var blevet flyttet fremad, så havde sidesværdet nok arbejdet bedre bag og dermed flyttet CLR bagud til sejlets CE.

Vi har aldrig hørt om flere sidesværd monteret i samme side; og derfor opdagede Europæerne aldrig Guara-styringens kvaliteter: at afbalancere afdriften mellem for og agter - men i Kina gjorde de.

Et eller andet sted fandt vi en gammel tommelfingerregel for dimensioneringen sidesværd,
den siger at undervandsstørrelsen af dette sværd skulle være 3-5% af sejlarealet
- men siger intet om facon, længde eller bredde -
- og skibsudviklingen fortsatte

Fra sidesværd til sænkekøl

Det udvendige sidesværd blev brugt i århundreder, indtil vores udvikling af skibsteknologi var i stand til at bygge en sikker og troværdig dam inden i et skrog, hvilket skete for omkring 150 år siden. Så rykkede sidesværdene i nogle lystsejler-design ind fra begge sider og samledes i een enlig sænkekøl i midten - mere som EN justerbar køl, der var lettere at håndtere end TO sidesværd på samme båd. Siden hen blev sænkekølen også udstyret med en kontravægt.
Sidesværd var hængslede og sænkekøle også, hvorimod stiksværd er et brædt der sættes ned i en skede ligesom et stikvåben, og skal derfor være an en hndterbar størrelse og vægt - hvorfor de kun bruges på mindre sejlfartøjer. Guara skal mest sammenlignes med stiksværd.
Inden i hendes dam for levende ål har denne åledrivkvase monteret en sænkekøl.

Heller ikke her har vi nogen sinde set en båd med mere end en sænkekøl - ikke andre end den forsøgsjolle der er nævnt.

Inkaernes tilbagemelding om vikingernes replicaer

det at vippe en styreåre er et trick, som vikingeskibs-sejlerne har "glemt"

Europa: Inkaernes bidrag til tabt viden om vikingeskibe

Roret på et vikingeskib er en styreåre som er monteret i styrbords side. Derfor er navnet styrbord et af vikingeerobrenes bidrag til det engelske sprog.
Styreåren havde fået sin plads på styrbord side af fartøjet, før sejlet kom ombord i vores robåde.
En viking-rorgænger ved helt klart, at hans skude med vind fra bagbord vil krænge og dyppe dets sidemonterede styreåre dybere, som derfor vil reagere bedre - i modsætning til en styrbords vind, som vil løfte styreåren mere ud af vandet.

Styreåren på et vikingeskib skal anses for et ror, men på grund af dens udformning og placering, så har den også nogle "dyppende" kvaliteter som styreåren på de meget tidligere Faraoniske Nilbåde. Og på samme måde som Guara kan den bruges til at balancere sidedriften.

en vikinge styreåre,
som vi kan vippe op af vandet.
[ img - styreaare.jpg ]
læg mærke til at den rækker ret langt ned under kølen

Gå til stranden:

Vikingeskibene kan også "lægge" deres styreåre ned omkring vidjen, og det gør de normalt i lavt vand og når de løber op på stranden. De lægger rorpinden ned for at løfte åren fra bunden - og så lander de på stranden. Jeg har aldrig hørt at nogen viking-kopi har brugt deres styreåre til at afbalancere nogen sidedrift. En tabt viden?

Stagvende - skifte vindens side

Når der skiftes ben, så kan ethvert skib enten stagvende op igennem vindøjet - eller kovende den anden vej rundt = dreje sin 'bagende' op imod vinden. Hvilken af de to drejninger, der skal bruges afhænger af skrog, rigning og sejl.
Enmastede råsejlere har ingen besværligheder ved at kovende, de kan vende som en kop på sin underkop, men at stagvende op igennem vindøjet kan give vanskeligheder, hvis fartøjet ikke har tilstrækkelig fart fremad til at løbe op i vindøjet. Uden forsejl og uden strømmende vand rundt om styreåren, så vil båden blive drevet tilbage igen, og manøvren skal gentages.

[ img - vikingSteerOar.jpg ]
Der er nogle små tricks:
1): Med mindre både, så kan du bruge en åre til at ro båden igennem vindøjet.
2): Du kan også lade nogle af mandskabet gå fremad for at vægte boven ned på fartøjet. På den måde flytter du CLR = Center of Lateral Resistance fremad og dette spiller sammen med CE = Center of Effort af sejlet som nu kan blæse i læ, og bringe båden op i vindøjet.
3): Teoretisk er der et tredje trick - et glemt trick kunne man sige, fordi jeg har endnu aldrig set det brugt:
Lad rorgængeren lægge styreåren ned = løfte den ud af vandet, fordi dette flytter også CLR fremad, så agterenden lettere driver med vinden (på samme måde som Dirch viste os på Carnon floden) - og lige i vindøjet svinges råen som sædvanelig over, og du kan så igen dyppe din styreåre ned i vandet og sejle videre på den anden bov.

Nordlandsbåde er udstyrede med stævnror, så derfor kunne læreprocessen fra nordlandsbåde og tilbage til vikingeskibs-replikaerne ikke bringe denne lærdom.

Bemærk: Det samme trick med at flytte den 'levende ballast' af mænd fremad, kan i nogle tilfælde få båden til at gå tættere til vinden - CLR flyttes fremad.
Også jagt-skippere der sejler rorfri sejlads bruger samme trick, de flytter rundt på deres "levende ballast".

Et sidespring:   Det ser ud som om at vikingeskibsmuseerne rundt i vikingernes verden skylder os at bekræfte at vikingerne virkelig havde reberbaner til rådighed for at retfærdiggøre brugen af snoede reb. Snoede reb synes at være en anakronisme på vikingernes tid - på samme måde som i Inka-tiden, hvilket skyldes manglende reberbane.

Den tabte kunst at dreje bi

Dreje bi - lægge bi

[ img - dreje-bi2.jpg ]
enmastet råsejler 'drejet bi'
'Dreje' bi hedder det når vi taler om ensejlet fartøj = at bringe et fartøj til stop med sejlet hejst og under fuld kontrol. Når der er flere sejl så 'lægger' vi 'bi' = lader sejlene modvirke hinanden.

Ude på havet kan de fleste sejlfartøjer bringes til stop ved at dreje bredside imod vinden og lade fartøjet drive direkte op imod hendes HØJE SIDEVÆRTS vandmodstand - og således opnå en minimum bevægelse.
Dreje bi manøvren bruger du til at stoppe båden med sejlet oppe - for at vente på nogen eller samle et eller andet op. i almindelighed beholder fartøjerne deres sejl oppe, for at stabilisere båden og reducere den rulning, der skyldes bølgerne.
- og med sejlene justerede til ikke at give nogen kraft fremad så ligger fartøjet uden at sejle, men driver langsomt sidelæns presset af vinden.

Den eneste ting skipper skal gøre er, at holde forenden i balance med agterenden på tværs af vinden.
På et rorstyret fartøj så gør han det ved at ballancere med sine sejl (hvis han har flere) men også ved at spille på roret. Med en Guara-styret fartøj så vil han bruge sine Guaras til at holde samme balance.
Manøvren for en enmastet råsejler som et vikingeskib er i almindelighed: dreje op i vindøjet, gå igennem og få bakvind i sejlet, og så - dreje roret, men uden at brase råen - lade båden gå baglæns indtil hun stopper med fuld bakvind i sejlet - men stadig med råen på langs og vinden direkte på tværs. Hvis båden er vel trimmet så vil hun blive stående der og drive langsomt sidelæns - DREJET BI. Hun vil ligge der indtil skipper braser råen over og sejler videre.
Hvis hun ikke e rtrimmet, så har både med styreåre muligheden for at vippe hendes styreåre og på denne måde ændre p undervandsskroget og holde balancen med vinden på tværs.
Som sagt: ogsp råsejlsriggede Nordlandsbåde kan 'dreje bi', selv om de er udstyret med stævnror (rortap og rorløkke) og ikke med en styreåre - men de skal være 'vel trimmet'. Men naturligvis vil en simpel åre til roning også kunne hjælpe til at holde balancen.

To gange ønskede Thor Heyerdahl at stoppe Kon-Tiki, men de vidste ikke hvordan de skulle bremse hende.
Første gang var da Thor selv havde sejlet ud i en gummibåd uden at have den tøjret til Kon-Tiki
- og anden gang var, da Herman Waltzinger faldt overbord, da han prøvede at fange en sovepose, der blæste væk.
Her er den glemte manøvre!

Når man har Guara-styring er det en ret enkel manøvre: Sæd dine Guaras i både for- og agterenden - og bras samtidig råen rundt (råsejl!) til den står på langs af centerlinien og på tværs af vinden. Så vil vinden blæse CE ned i læ af CLR og flåden vil dreje og stå med bredsiden imod vinden. Al vindens kraft rettes nu direkte imod den HØJE tværgende vandmodstand og bevægelsen af fartøjet er derfor reduceret til at drive langsomt sidelæns = drejet bi!

drejet bi i vindstyrke 6 - for en 'mand overbord' opsamling
[ img - heave-to.jpg ]
Bemærk at de to sejl virker imod hinanden for at opnå nul-fart
Og her til slut er hvad Heyerdahl skrev om Guara-styring

Thor Heyerdahls opdagelse af Guara-styring

Citat fra Thor Heyerdahls bog af 1948 (Engelsk version) - kapitel V, Halvvejs:
"Kon-Tiki-ekspeditionen med flåde over Sydhavet" - ISBN 978-1-4474-1141-3

Citat: Vi opdagede hemmelgheden på følgende mde. Vinden var stabil og søen havde dæmpet igen, så at Kon-Tiki havde holdt en stabil kursi et par dageuden at vi havde rørt den tøjrede styreåre. Vi skubbede det reparerede Stiksværd ned i sprækken agter, og i samme øjeblik ændrede Kon-Tiki kursp flere graderfra vest til nord-vest, og fortsatte stabilt og roligt på sin nye kurs. Hvis vi trak dette stiksværd op igen, så svingede flåden tilbage til sin tidligere kurs. Ved simpelt hen at løfte og sænke stiksværdet kunne vi fremkalde ændring af kursen og blive på den uden at røre styreåren. Dette var Inkaernes geniale system. De havde udarbejdet et simpelt balance system hvor trykket af vinden på sejlet gjorde masten til det faste punkt. De to arme var henholdsvis flåden foran og agten for masten. Hvis det tilføjede stiksværds overflade var stor, s svingede stævnen frit med vinden. Stiksværd som var nærmest ved masten har naturligvis mindst virkning, på grund af forholdet mellem arm og kraft. Hvis vinden var direkte agter, så ophørte stiksværdene at være virksomme, og det var umuligt at holde flåden støt uden konstant at arbejde med styreåren. Hvis flåden lå på denne måde i fuld længde, så var hun en lille smule for lang til at ride frit på bølgerne. Da kahytsdøren og pladsen, hvor vi indtog vores måltider var på styrbords side, så tog vi søerne ombord på vores bagbords låring.
Vi kunne helt sikkert have fortsat vores sørejse ved at lade rorgængeren st og trække stiksværd op og ned i en sprække i stedet for at hale sidelæns i rebene på styreåren, men vi var nu så vante til styreåren, at vi vi kun satte en generel kurs med stiksværdene og foretrak at styre med åren.

Omkring Heyerdahls senere togter

Afrika: En observation fra Egyptiske grave og pyramider

Ved at behandle et Thor Heyerdahl tema, så bliver vi uundgåeligt - via RA sivbådene - bragt i kontakt med skibs-viden i det gamle Egypten.

Om søfart på Nilen

Nil-floden bliver og har altid blevet brugt til transport af gods i hele dens længde, og dette naturlige og simple vandtransport-system blev et nøgleelement i udviklingen af den gamle egyptiske civilisation, og var derfor også grundlaget for udviklingen af fartøjerne - deres både.

Som en naturlig navigationkanal og flodvej langs hele Egypten, så var Nilen begunstiget af vind og strøm. Vandvejen er kendt for sine helt specielle betingelser: ro og drive nedad med strømmen imod Nord - og bruge den stabile Nord- eller Nordøstlige pasatvind til at skubbe bådene op imod strømmen imod Syd. Og dette fænomen har på en eller anden måde været afgørende betingelse for skabelse af deres tidlige sejlkultur på Nilen og det Røde Hav.

Thor Heyerdahl
Jeg har ingen mening om den oprindelige model for Thor Heyerdahls sivbåd var af samme slags, men den ligner ikke bådene fra pyramidernes billeder, ikke destomindre siges hans sivbåd at komme fra den Øvre Nil i Sudan. Og hans system med dobbelt styreåre ser ud ligesom dem fra gammel tid - omend styreårene på RA II er monterede med rorpind som vi ikke kan se på de gamle malerier. Ikkedestomindre - hvem ved - - - Heyerdahl opdagede sin Guarasteering under hans Kon-tiki-togt - ikke før.
Thor Heyerdahl sejlede hovedsagelig sine sivbåde med vinden når han krydsede oceanerne - og med to styreårer agter, så havde han i det mindste flyttet sit CLR agterud - og ydermere (fordi RA2-fotoet viser masten relativt langt fremme), så har han klogeligt også stabiliseret sin sejlads ved at flytte vindcentret CE fremad.

Måske, hvis han havde brugt det Faraonske princip med en kort stolpe til at støtte skaftet på den lange styreåre, så havde Thor Heyerdahl ved sin navigation af Kon-tiki i 1947 kunnet bruge færre kræfter ved at dyppe den samme åre end ved at vinkle den, presse den ud af centerlinien, som han gjorde. Men han vidste det ikke dengang, og han havde endnu ikke opdaget funktionen af sine Guaras.

[ img - ThorHeyerdahl+styreaare.jpg ]

[ img - mail-kly-runasimi.gif ]

Lima - Oktober 2019 - Tiende Udgave af denne side